Astma bij kinderen

Initiatief: NVK Aantal modules: 22

Startpagina - Astma bij kinderen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen met (acuut) astma. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het vaststellen van de diagnose astma bij kinderen.
 • De factoren die astma of een astma-aanval bij kinderen helpen voorkómen (primaire preventie).
 • De niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandelingen van kinderen met astma.
 • Het gebruik van vernevelapparaten en voorzetkamers bij de behandeling van kinderen met astma.
 • De eerste handelingen in het geval van acuut astma (een opvlamming van de klachten).
 • Astma bij adolescenten (van 10 tot 19 jaar oud).
 • Moeilijk behandelbaar astma.
 • Het vervolgen van kinderen met astma door regelmatige controle.
 • Voorlichting aan kinderen over astma ten behoeve van zelfmanagement.
 • De organisatie van de zorg rondom kinderen en jongeren met astma.
 • Wanneer de toediening van het luchtwegverwijdende medicijn ipratropiumbromide bij de behandeling van acuut astma effectief is
 • De inzet van verschillende geneesmiddelen bij de behandeling van acuut astma
 • De techniek van vernevelapparaten en voorzetkamers

 

In 2021 zijn de volgende onderwerpen herzien:

 • Magnesiumsulfaat bij acuut astma
 • Intraveneus salbutamol bij acuut astma.

 

In 2021 zijn de volgende onderwerpen nieuw toegevoegd:

 • Diagnostiek en medicamenteuze behandeling
 • Stap 1 medicatieschema
 • Prednisolon en dexamethason bij acuut astma
 • Bijwerkingen inhalatiecorticosteroïden

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen tot 18 jaar met (een verdenking op) (acuut) astma in de tweede lijn (voornamelijk kinderartsen).

 

Voor patiënten

Astma is een chronische ontstekingsziekte van de onderste luchtwegen. Bij astma zijn de luchtwegen overgevoelig voor bepaalde prikkels, wat ertoe leidt dat de luchtwegen zich van tijd tot tijd vernauwen. Patiënten met astma hebben onder andere last van benauwdheid, hoesten en een piepende ademhaling. Astma komt voor bij ongeveer 5 tot 10 procent van de Nederlandse kinderen. Acuut astma is een plotselinge toename van de klachten die niet overgaan na het toedienen van medicijnen. Dit wordt ook wel een exacerbatie genoemd.

 

Meer informatie over (acuut) astma bij kinderen is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/astma-bij-kinderen

 

Meer informatie over (acuut) astma bij kinderen is ook te vinden op de website van het Longfonds:

https://www.longfonds.nl/astma/alles-over-astma/wat-is-astma

http://astmakids.longfonds.nl/

 

Webinar

Op 10 januari 2023 is een webinar gehouden over de toediening van Salbutamol intraveneus in algemene ziekenhuizen. Deze webinar kan worden teruggekeken via de volgende link:

https://demedischspecialist-nl.zoom.us/rec/share/Mn3UzVIphyBa8ga4yZ4fe6dGNOM61KXJ-V0uDrexMK_oepZW7_Ije1xlEwyL844s.FGikz5eiFl0Fnu1X

Volgende:
Diagnostiek en medicamenteuze behandeling