Geactualiseerde richtlijn dehydratie bij kinderen op de spoedeisende hulp

Geactualiseerde richtlijn dehydratie bij kinderen op de spoedeisende hulp

De richtlijn dehydratie bij kinderen is geactualiseerd.

 

Sinds de publicatie van de oude richtlijn in 2012 zijn er ontwikkelingen geweest in de behandeling van dehydratie. De richtlijn geeft advies over het gebruik van het best gevalideerde systeem om dehydratie in te schatten en het geven van verdunde appelsap en ondansetron in de behandeling. De richtlijn is bestemd voor behandelaars van dehydratie bij kinderen in de tweede lijn. Dit zijn voornamelijk kinderartsen maar ook SEH-artsen en verpleegkundigen. 

 

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen van 0 tot 12 jaar met dehydratie in de tweedelijn, inclusief SEH. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • De beste methode om de ernst van dehydratie in te schatten. 

  • De beste vloeistof om te geven indien wordt gekozen voor intraveneuze volumesuppletie bij de behandeling van dehydratie. 

  • De optimale hoeveelheid en snelheid van intraveneuze vaatvulling bij ernstige dehydratie. 

  • De beste vloeistof om oraal toe te dienen bij dehydratie. In de nieuwe aanbeveling wordt verdunde appelsap in plaats van ORS ter overweging aanbevolen bij kinderen met dreigende of milde dehydratie bij gastro-enteritis zonder complicaties. 

  • De waarde van anti-emetica bij braken, bij kinderen met dehydratie. 

 

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft de richtlijn ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en Stichting Kind en Ziekenhuis. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Het project is tot stand gekomen met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Bij de richtlijn worden ook Thuisarts teksten ontwikkeld. 

 

Bekijk de richtlijn (LINK)