Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) verplicht toetsing van professionele kwaliteitsstandaarden (e.g. richtlijnen, leidraden) die mogelijk een risico op substantiële financiële gevolgen opleveren. Het doel van deze wet is beheersing van de collectieve zorguitgaven. Het Zorginstituut Nederland verlangt bij elke kwaliteitsstandaard een evaluatie van mogelijke substantiële financiële gevolgen, een zogenaamde kwalitatieve raming. Een hulpmiddel dat gebruikt kan worden bij het uitvoeren van de kwalitatieve raming is een stroomschema opgesteld op initiatief van de Federatie Medisch Specialisten in samenwerking met het Kennisinstituut. Dit Stroomschema is gebaseerd op de Wkkgz.