Richtlijnen 3.0

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers [Medisch Specialistische Richtlijnen 3.0]

  • De volgende kenmerken van kwaliteit van zorg worden onderscheiden: effectiviteit, veiligheid, patiënt-/cliëntgerichtheid, doelmatigheid, tijdigheid, gelijkheid.
  • Onder zorgprofessionals worden verstaan: artsen, apothekers, klinisch fysici, klinisch chemici, technisch geneeskundigen, fysiotherapeuten en andere paramedici, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen, PA’s, verpleegkundigen en overige professionele zorgverleners en zorgmedewerkers.
  • Onder zorggebruikers worden patiënten, cliënten, familie van patiënten en cliënten, en mantelzorgers verstaan.

 

Het adviesrapport Medisch specialistische richtlijnen 3.0 is in januari 2023 gepubliceerd door de Commissie Richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten.

Van 2011 tot 2023 was het adviesrapport Medisch specialistische richtlijnen 2.0 van kracht.