Betekenis van richtlijnen

Vakinhoudelijke aanbevelingen door en voor medisch specialisten
Medisch-specialistische richtlijnen zijn vakinhoudelijke aanbevelingen voor goede diagnostiek en behandeling. Ze vormen de basis voor de klinische besluitvorming in de spreekkamer. Richtlijnen worden ontwikkeld door de wetenschappelijke vereniging van een bepaald specialisme. Ze komen tot stand
op grond van een gedegen analyse van wetenschappelijke literatuur en de ervaringen van collega’s en patiëntenorganisaties. Zo wordt alle beschikbare expertise optimaal benut.

 

Afbakening
  • Richtlijnen gaan niet over de vergoeding van een behandeling. Doelmatigheid is echter wel één van de uitgangspunten bij het ontwikkelen van richtlijnen.
  • Richtlijnen zijn geen wetten; ze vormen de beroepsstandaard met richtinggevende adviezen. Een medisch specialist is verantwoordelijk om te komen tot optimale zorg passend bij de context van de individuele patiënt en in samenspraak met deze patiënt. Wanneer de specifieke context van de patiënt erom vraagt moet dus afgeweken worden van de richtlijn. Dit moet wel beargumenteerd en gedocumenteerd worden in het patiëntendossier.
Toepassing voor medisch specialisten en patiënten
  • Een richtlijn geeft algemene aanbevelingen, maar voor elke patiënt is zorg op maat nodig. In de spreekkamer wordt de richtlijn in de context geplaatst van de individuele patiënt: arts en patiënt beslissen vervolgens samen over de behandeling.
  • Richtlijnen vormen ook de basis voor patiënteninformatie en keuzehulpen zoals consultkaarten en de website www.thuisarts.nl.
  • Richtlijnen geven dus een gedegen basis voor goede klinische besluitvorming en optimale zorg.