Kinderwens en zwangerschap bij nierziekten

Initiatief: NIV Aantal modules: 27

Startpagina - Zwangerschap en chronische nierschade

Wat is nieuw? Publicatiedatum
Preconceptionele genetische counseling bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Fertiliteit bij mannen en vrouwen met chronische nierschade en geassisteerde voortplantingstechnieken 01-12-2021
Dialyse en zwangerschap bij vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO) bij zwangere vrouwen of partners met chronische nierschade 01-12-2021
Risicostratificatie van zwangere vrouwen met chronische nierschade en organisatie van zorg 01-12-2021
Preconceptionele counseling bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Verkleinen risico pre-eclampsie bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Dieetbeperkingen bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Behandeling van hypertensie bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Bloeddrukwaarden en risico op complicaties bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Streefwaarde van de bloeddruk preconceptioneel met en zonder proteïnurie bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Diuretische behandeling in de verschillende trimesters bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Toegestane en veilige antihypertensiva bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Antihypertensiva en dieetmaatregelen bij ernstig verhoogde albuminurie bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Antihypertensiva in de lactatiefase met en zonder proteïnurie bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Immunosuppressieve behandeling bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Behandeling van bijkomende nefrologische problemen bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Behandeling van bloedarmoede bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Antistolling bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Behandeling diabetes mellitus bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Nieuwe nefrologische problemen bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Diagnostiek en de behandeling nieuwe nefrologische problemen in verschillende trimesters bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Onderscheid pre-eclampsie en primair nefrologisch probleem bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Indicatie voor nierbiopsie bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Follow-up na partus bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Beleid bevalling bij zwangere vrouwen met chronische nierschade 01-12-2021
Startpagina - Zwangerschap en chronische nierschade 01-12-2021

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn beschrijft de zorg voor de patiënten met chronische nierschade (CNS) in de preconceptionele fase, gedurende de zwangerschap, de bevalling. Daarnaast beschrijft de richtlijn de zorg na de bevalling voor de vrouwelijke patiënten met CNS en een neonaat. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de organisatie van zorg voor patiënten met CNS en kinderwens.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met CNS en een zwangerschap of een kinderwens. Daarnaast is de richtlijn ook bedoeld voor zorgverleners die in aanraking komen met patiënten met CNS en een kinderwens, en patiënten met CNS en een neonaat.

 

Voor patiënten

Deze richtlijn beschrijft hoe de zorg voor mensen met chronische nierschade en een kinderwens, en ook de zorg tijdens en na de zwangerschap eruit komt te zien. Informatie voor patiënten over deze richtlijn zal op korte termijn worden geplaatst op nieren.nl.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een multidisciplinaire richtlijn met de titel: “Zwangerschap en Chronische Nierschade”.

 

Het aantal vrouwen met chronische nierschade (CNS) en een kinderwens neemt toe. Enerzijds omdat vrouwen tot op hogere leeftijd zwanger worden dan voorheen en anderzijds omdat er door betere behandelingen en een toegenomen aantal transplantaties meer vrouwen in de vruchtbare leeftijd kunnen nadenken over een zwangerschap. Deze richtlijn is nodig omdat de inzichten over dit onderwerp de laatste jaren ingrijpend veranderd zijn. Een vrouw met CNS en een kinderwens werd tot einde van de vorige eeuw nog simpelweg ontraden om zwanger te worden. Vrouwen met CNS werden dan soms alsnog (gepland of ongepland) zwanger zonder goede begeleiding, met vaak aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit voor zowel de zwangere (progressie van CNS, verlies van transplantaat, (pre)eclampsie/HELLP, sterfte) als de ongeboren vrucht (intra-uteriene groeivertraging, vroeggeboorte, sterfte) als gevolg. Dit terwijl vandaag de dag met een goede (preconceptionele) counseling, multidisciplinaire begeleiding en samenwerking tijdens de zwangerschap en de bevalling, de uitkomsten over het algemeen goed zijn.

Volgende:
Risicostratificatie en organisatie van zorg