Zorg bij eindstadium nierfalen

Initiatief: NFN / NIV Aantal modules: 25

Startpagina - Zorg bij eindstadium nierfalen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn gaat over voorbereiding op starten met nierfunctievervangende therapie (inclusief transplantatie) of conservatieve behandeling bij patiënten met preterminaal nierfalen (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2).

De richtlijn bevat aanbevelingen over:

 • Verwijzing naar een nierfalenpolikliniek en kenmerken van een nierfalenpolikliniek
 • ‘Timing’ van vaattoegang bij hemodialyse, plaatsing katheter voor peritoneale dialyse, screening voor transplantatie en plaatsing op wachtlijst voor postmortale nier
 • Voorlichting van patiënten die de nierfalenpolikliniek bezoeken
 • Zelfmanagement
 • Hepatitis-B-vaccinatie
 • Strikte eiwitbeperking
 • Planning vaattoegangschirurgie (inclusief vaatpreservatie en plaatsing centraal veneuze katheter)
 • Organisatie rondom conservatieve behandeling (geen dialyse of transplantatie)
 • Organisatie van zorg en voorlichting voor patiënten die acuut instromen in dialyse (zonder (afgerond) voorbereidingstraject)
 • Beleid en verwijzing bij patiënten met transplantaatfalen
 • Plaats van geriatrisch assessment

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De doelgroep van deze richtlijn zijn professionals die zich bezighouden met zorg voor patiënten met (eindstadium) nierfalen. Hieronder worden in ieder geval verstaan: internisten (en internist-nefrologen), verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, diëtisten, maatschappelijk werkenden en vaatchirurgen. Maar ook andere disciplines kunnen deze richtlijn gebruiken.

 

Voor patiënten

Deze richtlijn is van belang voor patiënten met eindstadium nierfalen. De richtlijn geeft aanbevelingen voor dokters, verpleegkundigen, diëtisten en patiënten over hoe de zorg georganiseerd moet zijn. Om die reden is het ook relevant voor patiënten.

 

Op Thuisarts.nl staat informatie in begrijpelijke taal voor mensen met ernstige nierschade:

Meer informatie voor patiënten:

Volgende:
Doelgroep en samenstelling nierfalenpolikliniek