Ziekte van Parkinson

Initiatief: NVN / VRA Aantal modules: 58

Palliatieve zorg bij de ziekte van Parkinson

Deze module is onderverdeeld in de volgende submodules:

9.1 Proactieve zorgplanning

9.1.1. Markeren van de start van proactieve zorgplanning

9.1.2. Proactieve zorgplanning

9.2 Signaleren en behandelen van zorgbehoeften en wensen in de palliatieve fase

9.2.1. Signaleren van zorgbehoeften en wensen in de palliatieve fase

9.2.2. Medicamenteuze behandeling van symptomen in de palliatieve fase (exclusief stervensfase)

9.3 Zingeving en spiritualiteit

9.4 Rouw

9.5 Medicamenteuze behandeling in de stervensfase

9.6 Organisatie van zorg

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 26-06-2023

Laatst geautoriseerd  : 26-06-2023

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Organisatie van zorg