Ziekte van Dupuytren

Initiatief: NVPC Aantal modules: 17

Startpagina - Ziekte van Dupuytren

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering bij de ziekte van Dupuytren.

 

Deze richtlijn, welke is gebaseerd op de meest waardevolle literatuur en is aangevuld met de expertise van de werkgroep, is een leidraad voor verwijzers en behandelaars van de ziekte van Dupuytren.

 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Behandeling met lokale injecties – naaldmethodes
  Indicaties voor selectieve fasciëctomie, percutane naaldfasciotomie (PNF) en collagenase injecties
 • Rol van bestraling bij de behandeling
  Toepassing van radiotherapie alleen in studieverband.
 • Primaire conservatieve therapie bij de ziekte van Dupuytren
  Handtherapie als primaire conservatieve behandeling
 • Chirurgische behandeling van de ziekte van Dupuytren
  Informatievoorziening patiënt; indicaties chirurgische behandeling; indicaties selectieve fasciëctomie, dermatofasciëctomie, segmentele fasciëctomie, radicale fasciëctomie
 • Lipofilling
  Toepassen van lipofilling respectievelijk percutane aponeurotomie met lipofilling  in studieverband
 • Peroperatieve artrolyse bij de behandeling van de ziekte van Dupuytren
  Indicatie chirurgische artrolyse
 • Salvage ingrepen bij de ziekte van Dupuytren
  Indicatie salvage
 • Postoperatieve traject
  Postoperatieve informatie voor de patiënt, postoperatieve instructies voor de patiënt, (indicatie) postoperatieve spalktherapie, (indicatie) postoperatieve oefentherapie
 • Organisatie van zorg
  Verwijzing patiënt vanuit de huisarts, kwaliteitskenmerken waaraan een specialist voldoet die de ziekte van Dupuytren behandelt, kwaliteitskenmerken waaraan een handtherapeut voldoet voor  postoperatieve behandeling, indicaties voor Medisch Specialistische Revalidatie.

Nieuwe aanbevelingen

 • De werkgroep adviseert om radiotherapie bij voorkeur alleen in studieverband toe te passen bij de behandeling van de ziekte van Dupuytren.
 • De werkgroep doet geen uitspraak over handtherapie als primaire conservatieve behandeling van patiënten met de ziekte van Dupuytren die eerder nooit geopereerd zijn.
 • De werkgroep geeft geen aanbeveling over het gebruik van een preoperatieve spalk.
 • De werkgroep geeft geen aanbeveling over het gebruik van een fixateur externe.
 • De werkgroep doet geen uitspraak over het verrichten van een chirurgische artrolyse als een fasciëctomie alleen geen volledige extensie van het PIPgewricht geeft.
 • Nieuw onderzoek inzake PNF, collagenase injecties, lipofilling en postoperatieve spalktherapie leidt in de huidige richtlijn tot het advies deze therapieën niet standaard toe te passen bij de behandeling van een primaire Dupuytren contractuur.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die aan de ontwikkeling van de richtlijn hebben bijgedragen en overige zorgverleners die de ziekte van Dupuytren behandelen.

 

Voor patiënten

De ziekte van Dupuytren is een aandoening van de huid en het onderhuidse bindweefsel in de handen. De vingers gaan krom staan. De patiënt kan één of meerdere vingers niet meer strekken. Een operatie is bij een forse kromstand de beste therapie. Er is altijd kans op een terugkeer van de ziekte.

Meer informatie over de ziekte van Dupuytren is te vinden op Thuisarts.

Ik heb de ziekte van Dupuytren en denk na over een operatie

Ik heb een operatie aan mijn hand gehad bij de ziekte van Dupuytren

Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting Dupuytren Nederland

 

Volgende:
Naaldmethodes