Wervelmetastasen

Initiatief: IKNL Aantal modules: 43

Wervelmetastasen - Symptoombestrijding

Patiënten met wervelmetastasen hebben vaak een scala aan lichamelijke en psychosociale klachten en problemen. Voor een screening kan gebruik gemaakt worden van vragenlijsten. Een uitvoerige bespreking van al deze klachten en problemen valt buiten het kader van deze richtlijn. 

 

Deze module bevat de volgende submodules: Gebruik van vragenlijsten, Behandeling van pijn, Gebruik van bisfosfonaten/denosumab en het Symptomatische beleid bij een dwarslaesie.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 20-08-2015

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Voorlichting en communicatie