Wervelkolomgerelateerde pijnklachten lage rug

Initiatief: NVA Aantal modules: 19

Startpagina - Wervelkolomgerelateerde pijnklachten lage rug

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn beschrijft de stand van de wetenschap betreffende de diagnostiek en behandeling van wervelkolomgerelateerde pijn van de lumbale wervelkolom. De richtlijn beperkt zich tot invasieve therapie en beschrijft alleen methoden waarbij met apparatuur of op andere wijze het lichaam van de patiënt wordt binnengegaan. Niet-invasieve therapie is behandeling met medicijnen of behandelingen zoals fysiotherapie of TENS (Transcutane Electro Neuro Stimulatie).

 
Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor anesthesiologen, orthopeden en neurochirurgen.

 

Voor patiënten

Pijnklachten van de lage rug, oftewel lage rugpijn, is pijn onderin de rug in het lumbale deel. Dit wordt ook wel lendenen genoemd: het gebied achter en opzij van het lichaam tussen de ribben en het darmbeen. Een aantal aandoeningen van de lumbale wervelkolom wordt samen aangeduid als wervelkolomgerelateerde pijn van de lumbale wervelkolom. Dit zijn:

  • Facetpijn: pijn vanuit de facetgewrichtjes, die samen met de tussenwervelschijven de verbinding tussen de ruggenwervels vormen
  • Pijn in het sacro-iliacale gewricht: pijn die uitgaat van de verbinding tussen het heiligbeen (os sacrum) en het darmbeen (os illium)
  • Coccygodynie: pijn aan het staartbeen
  • Discuspijn: pijn door beschadiging of slijtage van de tussenwervelschijf
  • Failed Back Surgery Syndroom: nieuwe of blijvende pijnklachten na een rugoperatie


Tijdens het leven heeft 50 tot 70 procent van de bevolking een of meer keer last van lage rugpijn. Bij meer dan 40 procent duurden de klachten langer dan 12 weken. De klachten nemen toe met de leeftijd. Bij vrouwen komt lage rugpijn vaker voor dan bij mannen. 

 

Bij aanverwante informatie staat een link naar patiënteninformatie van de orthopedisch chirurgen.

 

Meer informatie over lage rugpijn is te vinden op Thuisarts:

https://thuisarts.nl/lage-rugpijn

 

Informatie over lage rugpijn en fysiotherapie is te vinden op de website van fysiotherapeuten:

https://www.defysiotherapeut.com/aandoeningen-en-klachten/rugpijn/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de anesthesiologen, orthopedisch chirurgen en neurochirurgen. Het patiëntenperspectief is meegenomen via de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten ‘De Wervelkolom’. Acht patiënten namen deel aan een focusgroep, waarin het zorgproces en de knelpunten zijn besproken.

Volgende:
Behandelingen van facetpijn