Vulvacarcinoom

Initiatief: NVOG Aantal modules: 31

Vulvacarcinoom - TNM classificatie

De stadiumindeling van het vulvacarcinoom is gebaseerd op klinische en histologische parameters (FIGO 2009 en UICC 7th ed.).

Stage

TNM Classification

Description

0

Tis N0 M0

Carcinoma in situ, intraepithelial carcinoma

I

T1 N0 M0

Confined to the vulva or perineum; no nodal metastasis

A


T1a N0 M0

Lesions =< 2 cm with stromal invasion, =< 1 mm

B


T1b N0 M0

Lesions > 2 cm in size or stromal invasion, > 1 mm

II

T2 N0 M0

Adjacent spread to the lower urethra, the vagina, or the anus , no nodal metastasis

III

T1,2 N1a,b

N2a,b,c  M0

Tumor confined to vulva or adjacent spread to the lower urethra, the vagina, or the anus and positive inguino femoral lymph nodes

IIIA

 

T1,2 N1a,b M0

One lymph node metastasis >= 5mm or 1-2 lymph node metastases < 5 mm

IIIB

 

T1,2 N2a,b M0

Three or more lymph nodes < 5mm or 2 or more lymph nodes >= 5mm

IIIC

T1,2 N2c M0

Lymph nodes with extracapsular spread

IVA

T1,2 N3 M0

T3 anyN M0

Tumor with fixed or ulcerated lymph nodes

Tumor with spread into upper urethra/vagina, bladder, rectal mucosa, bone or fixed to pelvic bone

IVB

Any T Any N M1

Any distant metastasis, including pelvic lymph nodes


Regels voor classificatie
De TNM-stadiëring geldt alleen voor histologisch bevestigde carcinomen. Specifieke regels treft u aan in de TNM-atlas, (http://www.uicc.org/resources/how-use-tnm-classification)

Bovenstaande FIGO en TNM klassificatie is een gecombineerde klinische en pathologische stadiering. Er is niet een aparte klinische TNM klassificatie voor het vulvacarcinoom gedefinieerd. Omdat in de richtlijn onder "behandeling", "medisch technisch", "plaveiselcel/adenocarcinoom" de behandeling is onderverdeeld naar klinisch stadium wordt gebruik gemaakt van de algemene regels van de UICC aangaande klinische N stadiering. Dat wil zeggen:
N0, klinisch bij palpatie niet suspecte klieren in de liezen
N1, klinisch bij palpatie unilateraal suspecte klier(en) in de liezen
N2, klinisch bij palpatie bilateraal suspecte klier(en) in de liezen
N3, in de lies gefixeerde of ulcererende klier(en)

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 02-05-2011

Laatst geautoriseerd  : 02-05-2011

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Methode ontwikkeling

Consensus based