Vulvacarcinoom

Initiatief: NVOG Aantal modules: 31

Vulvacarcinoom - Ondersteunende zorg

Elastische kousen ter preventie van secundair lymfoedeem. Screening van psychosociale behoeften dient plaats te vinden.

Inschakelen van psychosociale hulpverlener (zoals oncologisch of sociaal verpleegkundige, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, en op indicatie psycholoog of psychiater) kan aangewezen zijn. Zie richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg
Wijs patiënte ook op het programma "Herstel en Balans", en op de mogelijkheid van lotgenotencontact en de patiëntenvereniging stichting OLIJF (zie {bijlage 1}).

Het is van belang duidelijk aan te geven wie het aanspreekpunt is, en wie hoofdbehandelaar is in de verschillende trajecten van diagnostiek en behandeling.

Bij voedingsproblemen ten gevolge van de aandoening of behandeling kan voedingstherapie aangewezen zijn (zie richtlijn Algemene voedings- en dieetbehandeling). Gebruik van de behandelwijzer wordt aanbevolen.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 02-05-2011

Laatst geautoriseerd  : 02-05-2011

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Methode ontwikkeling

Consensus based

Volgende:
Chirurgische behandeling