Vulvacarcinoom

Initiatief: NVOG Aantal modules: 31

Vulvacarcinoom - Communicatie

Met patiënte

  • Gaat patiënte akkoord met de voorgestelde onderzoeken
  • Is er voldoende bedenktijd tussen diagnostiek en therapie
  • Heeft patiënte de informatie begrepen

Intramuraal

  • In principe wordt iedere patiënte besproken op een multidisciplinair oncologisch overleg, waarbij tenminste oncologisch gynaecoloog en radiotherapeut oncoloog betrokken dienen te zijn

Transmuraal

  • Bericht aan huisarts over aard diagnose, te verrichten diagnostiek en voorgestelde behandeloptie(s)
  • Overleg met huisarts over co-morbiditeit en psychosociaal draagvlak

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 02-05-2011

Laatst geautoriseerd  : 02-05-2011

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Methode ontwikkeling

Consensus based

Volgende:
Chirurgische behandeling