Te vroeg en/of small for gestational age

Initiatief: NCJ Aantal modules: 10

Startpagina - SGA geboren kinderen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor te vroeg en/of te klein geboren kinderen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • Zorgcoördinatie door een zogenaamde casemanager tijdens de nazorg voor een te vroeg en/of te klein geboren kind. De casemanager is in de klinische fase de kinderarts en in de thuissituatie bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg (JGZ) of huisarts
    • Overdracht, samenwerking en afstemming tussen kinderartsen, JGZ en huisartsen en andere disciplines
    • Geestelijke, motorische, psychosociale en lichamelijke functioneren van te vroeg en/of te klein geboren kinderen en de gevolgen voor de ouders

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor te vroeg en/of te klein geboren kinderen.  

 

Voor patiënten

Bij te vroeg geboren kinderen is sprake van een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie als de vrouw regelmatig menstrueert (elke 28 dagen). Te kleine baby’s behoren tot de kleinste kinderen met een bepaalde zwangerschapsduur. In het Engels heet dit small for gestational age (SGA).

 

Bij aanverwante informatie op deze website is meer informatie te vinden.

 

Algemene informatie over te kleine kinderen is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/groei-kind/is-mijn-kind-te-klein

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de fysiotherapeuten, kinderartsen, gynaecologen, revalidatieartsen, (jeugd)verpleegkundigen, logopedisten, psychologen, jeugdartsen, doktersassistenten en de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC). De richtlijn is inhoudelijk geautoriseerd door beroepsgroepen uit de JGZ (AJN, V&VN-fractie Jeugd en de NVDA), de NVK, de VRA en de NVOG. Randvoorwaardelijk is de richtlijn geautoriseerd door JGZ-brancheorganisaties (ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland).

De richtlijn is tot stand gekomen met subsidie van ZonMw.

 

 

Volgende:
Samenwerking en afstemming vroeggeboorte/SGA