Vrijgave van laboratoriumuitslagen

Initiatief: NVKC / VAL Aantal modules: 2

Startpagina - Vrijgave van laboratoriumuitslagen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste aanbevelingen zijn rondom het vrijgeven van laboratoriumuitslagen.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij het vrijgeven van laboratoriumuitslagen.

 

Voor patiënten

In bloed, urine en andere lichaamsvloeistoffen kunnen stoffen gemeten worden die iets zeggen over uw gezondheid of uw behandeling. Deze stoffen worden in een laboratorium onderzocht. Een arts kan voor de diagnose van een ziekte of een controle laboratoriumonderzoek laten doen. Als dat onderzoek is uitgevoerd, krijgt de arts de uitslagen van het laboratorium terug. Voordat het laboratorium de uitslagen vrijgeeft, controleren medewerkers en specialisten van het laboratorium of de uitslagen kloppen. Zij beoordelen of het laboratoriumonderzoek technisch goed is uitgevoerd en of de uitslag is te verwachten bij de situatie waarin de patiënt zich bevindt.

 

De richtlijn is ook te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC):

https://www.nvkc.nl/kwaliteit/richtlijnen/normen-en-richtlijnen.

 

Informatie voor patiënten over laboratoriumtesten en laboratoriumdiagnostiek is te vinden via:

https://www.nvkc.nl/informatie-voor-patiënten.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemieen Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)ende Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek (VAL). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit het vakgebied.

 

Volgende:
Vrijgave van laboratoriumuitslagen