Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Initiatief: NVZA Aantal modules: 1

Startpagina - Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn biedt aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk bij Voor

Toediening Gereed Maken (VTGM) van parenteralia op verpleegafdelingen, behandelafdelingen of

poliklinieken. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • Algemene informatie over VTGM en de aanleiding voor de richtlijn.
    • Het proces van VTGM door de verpleegkundige.
    • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden omtrent VTGM.
    • Foutenbronnen van VTGM aan de hand van de vier processtappen.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners in het ziekenhuis die een directe taak en

verantwoordelijkheid hebben in het op de juiste wijze op de verpleegafdeling, behandelafdeling of

polikliniek gereed maken van parenterale geneesmiddelen voor patiënten.

 

Voor patiënten

Parenteralia is een overkoepelende term voor geneesmiddelen of voeding die via injectie of infusie worden toegediend of die worden geïmplanteerd. Een geneesmiddel voor parenterale toediening via injectie of infusie moet vaak nog een bewerking ondergaan voordat het in de juiste dosering aan de patiënt kan worden toegediend. Dit klaarmaken (Voor Toediening Gereed Maken/VTGM) vereist specifieke handelingen en kennis en kent risicomomenten. Vormgeving van het VTGM-proces door de ziekenhuisapotheken en een systematische werkwijze door verpleegkundigen, zijn van groot belang voor de medicatieveiligheid.

 

Bij aanverwante informatie is de PDF versie van deze richtlijn te vinden.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) in samenwerking met de Werkgroep Infectiepreventie (WIP). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen (intensieve geneeskunde en oncologie), nurse practitioners, verpleegkundig stafmedewerkers en hygiënisten.