Voeding op de Intensive Care bij Volwassenen

Initiatief: NVIC Aantal modules: 11

Startpagina – Voeding op de Intensive Care bij Volwassenen

Waar gaat deze richtlijn over?

Het doel van deze richtlijn is om bij te dragen aan een betere en meer uniforme verstrekking van voeding bij volwassen patiënten op de intensive care (IC). Hiervoor zijn algemene voedingsaanbevelingen opgesteld volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten. Als er ziekte-specifieke informatie bekend is en dit afwijkt van het advies voor ‘algemene’ IC-patiënten zijn er, waar relevant, sub-aanbevelingen opgesteld. Er zijn recente richtlijnen ontwikkeld door de Europese voedingsorganisatie ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism). De Nederlandse richtlijn heeft een aantal onderwerpen geprioriteerd die, volgens de werkgroep, onvoldoende in de ESPEN richtlijn aan bod komen of minder goed aansluiten bij de Nederlandse praktijk.

Voeding ná de IC op de verpleegafdeling valt buiten het bestek van de richtlijn. Binnen deze richtlijn is er wel aandacht voor overdracht van de IC naar de verpleegafdeling voor wat betreft voedingsadviezen.

 

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Contra-indicaties enterale voeding        
 • Starten met parenterale voeding            
 • Maagretentie routinematig meten
 • Prokinetica
 • Postpylorische voeding               
 • Vezels 
 • Energiemetabolisme monitoren             
 • Eiwitten bij nierinsufficiëntie
 • Starten met orale voeding
 • Randvoorwaarden optimale voedingstherapie

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners in de tweede en derde lijn die betrokken zijn bij voedingstherapie voor volwassen patiënten op de Intensive Care.

 

Voor patiënten

Thuisarts info volgt nog.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de anesthesiologen, IC-verpleegkundigen, chirurgen, diëtisten en internisten. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de patiëntenvereniging FCIC/IC Connect.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 05-03-2024

Laatst geautoriseerd  : 05-03-2024

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
Volgende:
Contra-indicaties enterale voeding