Intra-epitheliale neoplasieën van de vulva (VIN)

Initiatief: NVOG Aantal modules: 8

Intra-epitheliale neoplasieën van de vulva (VIN) - Algemeen

Er worden drie soorten intraepitheliale neoplasieën (IN) van de vulva onderscheiden:

  1. Vulvaire intraepitheliale neoplasie (VIN), uitgaande van het plaveiselepitheel. Deze worden weer onderverdeeld in usual VIN en differentiated VIN (zie {bijlage 1})
  2. Morbus Paget (MP) van de vulva. Dit is een intraepitheliale neoplasie van cilinderepitheelcellen in de epidermis en de huidadnexen (zie {bijlage 2})
  3. Melanoma in situ. Dit gaat uit van de pigmentcellen (zie {bijlage 3})

Woord van aanbeveling
De richtlijnen gynaecologische tumoren zijn gemaakt binnen de Commissie Richtlijnen Gynaecologische Oncologie (CRGO) (voor samenstelling van de commissie zie {bijlage 4}). Dit is een multidisciplinair samengestelde commissie, waarvan de leden uit alle IK-regio's afkomstig zijn. Er is gewerkt op basis van consensus. De meest recente literatuur is gehanteerd. De richtlijnen zijn in alle regio's besproken. Tevens zijn zij aan alle NVOG leden ter goedkeuring voorgelegd. De richtlijnen hebben een adviserend karakter. De CRGO zal de teksten van de richtlijnen zonodig jaarlijks aanpassen.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 08-12-2010

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Methode ontwikkeling

Consensus based

Volgende:
Diagnostiek