Veneuze pathologie / Varices

Initiatief: NVDV / NVVH Aantal modules: 33

Startpagina - Veneuze pathologie / Varices

Wat is nieuw? Publicatiedatum
Stamvarices 12-12-2023
Neo-varices 12-12-2023
Organisatie van zorg 12-12-2023

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met spataderen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • Een classificatie en score om de ernst van de spataderen uit te drukken, plus een kwaliteit van leven-score
    • Risicofactoren voor het ontstaan en verergeren van spataderen
    • De waarde van Duplexonderzoek (een diagnostisch hulpmiddel) voor het vaststellen van de mate van terugvloed bij een niet-functionerende klep
    • Behandeling van spataderen in verschillende vaten
    • De beste behandeling in specifieke situaties

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met spataderen.

 

Voor patiënten

Varices zijn spataderen. Spataderen zijn uitgezette en meestal gekronkelde aders met niet-functionerende kleppen. Hierdoor stroomt het bloed terug in de richting van de voeten. Spataderen kunnen aangeboren (80 tot 90 procent) zijn, maar ook het gevolg van een (ongemerkt verlopen) trombose in de diepe vaten. Een kwart van de volwassenen heeft spataderen in enigerlei vorm; vrouwen twee- tot driemaal vaker dan mannen. Het voorkomen van spataderen neemt toe met de leeftijd.

 

Meer informatie over spataderen is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/spataderen

 

Meer informatie over spataderen is ook te vinden op de website van de dermatologen:

http://www.nvdv.nl/wp-content/uploads/2014/08/Folder-Spataderen-02-12-2014.pdf

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor de richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de dermatologen, chirurgen, radiologen, huisartsen, verpleegkundigen en de patiëntenvereniging Hart&Vaatgroep. Voor de huisartsen is er ook een NHG-Standaard, die in een paralleltraject ontwikkeld is en goed aansluit op de NVDV-richtlijn.

Volgende:
Varices-natuurlijk beloop / prognose