Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand

Initiatief: NVZA Aantal modules: 1

Startpagina - Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze veldnorm richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste onderlinge afstemming is om het proces van voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica te borgen. De verantwoordelijkheden van de ziekenhuisapothekers, voorschrijvers en verpleegkundigen worden beschreven.

 

Voor wie is deze veldnorm bedoeld?

Deze veldnorm is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij het voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica.


Voor patiënten

Cytostatica zijn geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van kanker. Ze remmen de celdeling van tumorcellen, waardoor uiteindelijk celdood optreedt. Er bestaan veel verschillende soorten cytostatica, die de celdeling op verschillende manieren beïnvloeden (bijvoorbeeld door directe of indirecte beschadiging van DNA). Welk middel wordt gebruikt, is afhankelijk van het soort kanker. Deze veldnorm noemt de verantwoordelijkheden van de verschillende hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die cytostatica ontvangen.

 

Meer informatie over cytostatica is te vinden op kanker.nl:

https://www.kanker.nl/bibliotheek/chemotherapie/behandeling/39-chemotherapie

 

Bij de bijlagen is de PDF versie van deze veldnorm te vinden.

 

Hoe is de veldnorm tot stand gekomen?

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) is regiehouder van de veldnorm. De  derde versie is tot stand gekomen door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH), Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).