Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand

Initiatief: NVZA Aantal modules: 1

Startpagina - Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste onderlinge afstemming is om het proces van voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica te borgen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • Doel van de richtlijn
    • Verantwoorlijkheden van apothekers, voorschrijvers en verpleegkundigen

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij het voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica.


Voor patiënten

Cytostatica zijn geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van kanker. Ze remmen de celdeling van tumorcellen, waardoor uiteindelijk celdood optreedt.   Er bestaan veel verschillende soorten cytostatica, die de celdeling op verschillende manieren beïnvloeden (bijvoorbeeld door directe of indirecte beschadiging van DNA). Welk middel wordt gebruikt, is afhankelijk van het soort kanker. Deze richtlijn noemt de verantwoordelijkheden van de verschillende hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die cytostatica ontvangen.

 

Meer informatie over cytostatica is te vinden op kanker.nl:

https://www.kanker.nl/bibliotheek/chemotherapie/behandeling/39-chemotherapie

 

Bij aanverwante informatie is de PDF versie van deze richtlijn te vinden.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA), de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit bovengenoemde beroepsverenigingen.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-11-2009

Laatst geautoriseerd  : 01-11-2009

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers