Vaginacarcinoom

Initiatief: NVOG Aantal modules: 17

Vaginacarcinoom - Screening

In Nederland bestaat geen bevolkingsonderzoek op vaginacarcinoom.

DES dochters
Wel is in 1992 een aangepaste richtlijn gepubliceerd waarin het vervolgonderzoek bij aan DES blootgestelde vrouwen wordt beschreven. Deze richtlijn is de weergave van een consensus van de toenmalige leden van het DES netwerk, de werkgroep cervix uteri en de stichting DES actie en informatiecentrum. Hierin komen de volgende zaken aan de orde:

Indien bij het eerste onderzoek van een DES-dochter macroscopische of colposcopische veranderingen aan cervix en/of vagina worden gevonden, is een jaarlijks gynaecologisch/colposcopisch/cytologisch onderzoek gewenst. Als geen nieuwe afwijkingen worden geconstateerd dan kan na 5 jaar volstaan worden met een jaarlijks gynaecologisch en cytologisch onderzoek zonder colposcopie.

Indien bij het eerste onderzoek van een DES-dochter geen afwijkingen worden geconstateerd, kan de vrouw voor een jaarlijks gynaecologisch en cytologisch onderzoek door de huisarts worden gezien. Als na 5 jaar nog steeds geen afwijkingen worden geconstateerd dan kan het controleschema van het bevolkingsonderzoek op cervixcarcinoom worden toegepast, te weten eens per 5 jaar door de huisarts.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 15-09-2009

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Methode ontwikkeling

Consensus based

Volgende:
Diagnostiek