Vaginacarcinoom

Initiatief: NVOG Aantal modules: 17

Vaginacarcinoom - Voorlichting

Patiënte wordt ingelicht over de aard en het doel van de voorgestelde onderzoeken en de voorgenomen behandeling. Indien voorhanden wordt schriftelijk voorlichtingsmateriaal meegegeven.

Voorafgaand aan de behandeling (zowel operatief als radiotherapeutisch) wordt de patiënt geïnformeerd over de gevolgen van deze behandeling en de mogelijke bijwerkingen. Er wordt, waar relevant, aandacht besteed aan het ontstaan van infertiliteit, de kans op mictiestoornissen en/of lymfoedeem, de kans op het wegvallen van de ovariële functie en de gevolgen voor de seksualiteit. De mogelijkheid van verplaatsen van een of twee ovaria bij jonge vrouwen moet overwogen worden. De gevolgen van de bestraling op elasticiteit en lubricatie van de vagina worden besproken. Patiënte wordt gewezen op een periode waarin de vagina niet toegankelijk zal zijn voor coïtus als gevolg van vulnerabel epitheel tijdens tot enkele weken na radiatie. Zodra het epitheel is hersteld kan in samenspraak met patiënte gestart worden met vaseline tampons en eventueel pelotte behandeling. In geval van radiotherapie dient gewezen te worden op het mogelijk optreden van darm- en mictieklachten op lange termijn, die meestal mild of matig van ernst zijn, maar in een klein percentage ernstig kunnen zijn.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 15-09-2009

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Methode ontwikkeling

Consensus based

Volgende:
Behandeling