Vaginacarcinoom

Initiatief: NVOG Aantal modules: 17

Vaginacarcinoom - Ondersteunende zorg

Inschakelen van psychosociale hulpverlener (oncologisch of sociaal verpleegkundige, maatschappelijk werker) is aangewezen. Wijs patiënte ook op de mogelijkheid van lotgenotencontact en de patiëntenvereniging stichting OLIJF. Noem in het geval van een geschiedenis met blootstelling aan DES- hormoon ook het DES Centrum (zie {bijlage 5}).

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 15-09-2009

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Methode ontwikkeling

Consensus based

Volgende:
Behandeling