Uveitis

Initiatief: NOG Aantal modules: 20

Startpagina - Uveitis

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met uveitis. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het herkennen, classificeren en vaststellen van de oorzaak van uveitis.
  • De aanvullende onderzoeken die nuttig zijn bij het vaststellen van de ernst, diagnose en behandeling van uveitis.
  • De uitkomsten waarbij verwijzing nodig is naar de derde lijn (oogarts in een academisch ziekenhuis) of een andere specialist.
  • De behandeling van patiënten met uveitis door middel van lokale druppeltherapie.
  • De waarde van de behandeling door middel van lokale corticosteroïdinjecties (corticosteroïdimplantaten) van niet-infectieuze uveitis.
  • De systemische, medicamenteuze behandeling van verschillende varianten van (gecompliceerde) uveitis en van niet-infectieuze uveitis.
  • De operatieve behandelingen van (complicaties van) uveitis.
  • Het vaststellen en de behandeling van uveitis bij kinderen en de procedure rondom screenen van kinderen met jeugdreuma.

 Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met uveitis.

 

Voor patiënten

Uveitis is een inwendige oogontsteking van het vaatvlies en de aanliggende  weefsels zoals het netvlies.  
De term uveitis is een samenvoeging van de medische termen uvea (vaatvlies) en itis (ontsteking). Uveitis kan veroorzaakt worden door een infectie of het kan onderdeel zijn van een andere onderliggende aandoening. Naar schatting wordt ongeveer 10% van alle blindheid en slechtziendheid veroorzaakt door uveitis. Bij kinderen kan de presentatie afwijken. Zo hebben sommige kinderen met jeugdreuma uveitis zonder verschijnselen.

 

Meer informatie over uveitis is te vinden op de website van Patiëntenfederatie Nederland:

http://www.patienteninformatietool.nl/index.php?option=com_medguidelines&view=set2&guidelineid=26&Itemid=160

 

Meer informatie over niet infectieuze oogontsteking / Uveïtis:
https://www.thuisarts.nl/uveïtis

 

Bij deze richtlijn zijn twee keuzekaarten ontwikkeld. Een keuzekaart kan helpen bij het maken van keuzes over screening, diagnose en behandeling in het kader van samen beslissen.

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit oogartsen, kinderartsen en internisten. Aan het begin van het traject is er een bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van de Oogvereniging om het patiëntenperspectief in kaart te brengen en knelpunten te inventariseren.

 

Over het voorschrijven van biologicals bij refractiaire niet-infectieuze uveitis is voor oogartsen een elearning ontwikkeld.

Volgende:
Symptomen en klachten bij diagnose uveitis