Tweede tumoren na Hodgkinlymfoom

Initiatief: NVRO Aantal modules: 13

Startpagina - Tweede tumoren na Hodgkinlymfoom

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor overlevers van hodgkinlymfoom, met een risico op tweede tumoren als gevolg van de behandeling. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde (per specifieke soort tweede tumor):

    • Het risico op tweede tumoren bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom en de verschillende factoren die dit risico kunnen vergroten.
    • De methoden om tweede tumoren bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom vroeg op te sporen.
    • De methoden om tweede tumoren bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom te behandelen.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de (na)zorg voor overlevers van hodgkinlymfoom.

 

Voor patiënten

Hodgkinlymfoom is vorm van lymfklierkanker. Het is een zeldzame aandoening. Elk jaar komen er in Nederland ongeveer 400 nieuwe patiënten bij. Door de verbeterde behandelmogelijkheden genezen steeds meer mensen van hodgkinlymfoom. Deze behandelingen kunnen echter door hun schadelijke bijwerkingen op de lange termijn (maanden tot jaren later) gezondheidsproblemen veroorzaken. Dit worden ook wel de late effecten van de behandeling genoemd. Zo kunnen bestraling en chemotherapie op latere leeftijd leiden tot een (licht) verhoogd risico op een tweede tumor. Deze treden vaak pas 10 jaar of langer na de behandeling op.

 

Meer informatie over hodgkinlymfoom en de late effecten is te vinden bij aanverwante informatie:

http://www.beternahodgkin.nl/

http://www.hematon.nl/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de radiotherapeuten, internisten-hematologen en epidemiologen. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door de inbreng van afgevaardigden van de patiëntenorganisatie Stichting Hematon.

Volgende:
Bot- en wekedelentumoren na Hodgkinlymfoom