Tuberculose en HIV

Initiatief: CPT Aantal modules: 30

Behandeling van gecombineerd tuberculose en HIV

Deze module is onderverdeeld in de volgende submodules:

 • Behandeling tuberculose
  • Keuze tbc-geneesmiddelen
  • Duur van de tbc-behandeling
  • Dosisaanpassingen en bloedspiegels
 • Behandeling HIV: antiretrovirale therapie (ART)
  • Tijd van starten van ART
  • Keuze van ART tijdens de tbc-behandeling
  • Monitoring van hiv-behandeling tijdens de tbc-behandeling
  • Geneesmiddeleninteracties
 • Immuun reconstitutie inflammatoir syndroom (IRIS)
  • Wat is IRIS?
  • Behandeling en preventie van IRIS

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 13-03-2020

Laatst geautoriseerd  : 13-03-2020

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

Samenstelling werkgroep

Leden van de werkgroep (in alfabetische volgorde):

 • Dr. M.J. (Martin) Boeree, longarts Tuberculosecentrum Dekkerswald, Universitair Centrum voor Chronische Longziekten, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen
 • Prof. dr. R. (Reinout) van Crevel, internist-infectioloog, Radboudumc Nijmegen, voorzitter (namens de NVHB)
 • Drs. A.C. (Agnes) Gebhard, arts maatschappij en gezondheid, technisch directeur, KNCV Tuberculosefonds Den Haag
 • Dr. J. (Johanneke) Kleinnijenhuis, internist-infectioloog, UMC Groningen
 • Drs. D. (Inge) Koppelaar, arts maatschappij en gezondheid, senior consulent, KNCV Tuberculosefonds Den Haag, secretaris (vanaf 1-6-2019)
 • Dr. P. (Peter) Kouw, arts tuberculosebestrijding, GGD Amsterdam (namens de CPT)
 • Drs. N. (Nienke) Langebeek, Nurse Practitioner HIV, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem (namens V&VN, sectie VCH)
 • Drs. E.M.S. (Eliane) Leyten, internist-infectioloog, Stichting Medisch Centrum Haaglanden
 • Drs. A.M. (Annet) Reusken, sociaal verpleegkundige, GGD Amsterdam (namens V&VN, sectie VOGZ, commissie Tuberculose)
 • Dr. E.H. (Liesbeth) Schölvinck, kinderarts-infectioloog /immunoloog, UMC Groningen (namens de NVK)
 • Drs. R.P. (Reindert) van Steenwijk, longarts, AMC Amsterdam (namens de NVALT)
 • Dr. J.E.M. (Jurriaan) de Steenwinkel, arts-microbioloog, Erasmus MC Rotterdam, namens de NVMM
 • Prof. dr. A. (Annelies) Verbon, internist-infectioloog, Erasmus MC Rotterdam
 • Dr. G. (Gerard) de Vries, arts maatschappij en gezondheid/epidemioloog, KNCV Tuberculosefonds, Den Haag en landelijke coördinator tuberculosebestrijding bij het Centrum voor Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven (secretaris tot 1-6-2019)
 • Dr. F.W. Wit (Ferdinand), senior onderzoeker, AMC Amsterdam (namens Stichting HIV Monitoring)

De eerste druk van deze richtlijn werd in 2013 opgesteld in samenwerking met: - Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB) - Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) - Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) - Vereniging voor Infectieziekten (VIZ) Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, sectie VOGZ, commissie Tuberculose (V&VN commissie TBC) - Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland - Verpleegkundig Consulenten Hiv/Aids (VCHA).

De eerste druk van deze richtlijn op 28 juni 2013 door de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding vastgesteld. Hoofdstukken 2 en 3 zijn in 2015 gereviseerd en op 25 september 2015 door de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding vastgesteld.

Deze herziene uitgave is 13 maart 2020 door de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding vastgesteld. Revisie 2025

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Infectiepreventie