Totale heupprothese (THP)

Initiatief: NOV Aantal modules: 23

Startpagina - Totale heup prothese (THP)

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn omvat wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten die in aanmerking komen voor een totale heupprothese. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Indicatiestelling van een totale heupprothese
 • Operatietechnische aspecten
 • Zorg rondom de operatie
 • Nazorg bij een totale heupprothese

 Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is ontwikkeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die in aanmerking komen voor een totale heupvervanging.

 

Voor patiënten

Een totale heupprothese is de vervanging van de gehele heup door een prothese. Deze prothese bestaat uit een heupkom en een steel met daarop de heupkop. Er zijn verschillende redenen om een totale heupvervanging te verrichten waarvan slijtage (artrose) en een breuk van de dijbeenhals (heupfractuur) de belangrijkste zijn.

 

Betrouwbare informatie over behandelkeuzes en heupprothesen is te vinden op:

Link naar Thuisarts.nl

Link naar Keuzekaart – Artrose in de heup:

https://www.thuisarts.nl/file/2632/download?token=03AUGrJF

Link naar NOV website:

www.zorgvoorbeweging.nl/heup

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de orthopeden, arts-microbiologen, geriaters en fysiotherapeuten. Er is aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door de participatie van ReumaNederland en Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland in de werkgroep. Daarnaast is de richtlijn ter commentaar opgestuurd naar de Patiëntenfederatie en de Polyartrose Vereniging.

 

Status van de richtlijn

Deze richtlijn is een update van de richtlijn Totale Heupprothese (2010). De aanpassingen weerspiegelen nieuwe klinisch-wetenschappelijke ontwikkelingen op zowel operatietechnisch als zorginhoudelijk terrein. De herziene en nieuwe modules worden gepresenteerd in de Engelse taal om internationale samenwerking en uitwisseling van kennis te faciliteren; de uitgangsvragen en aanbevelingen zijn ook in het Nederlands gepresenteerd.

 

De volgende modules zijn herzien:

 1. Indicatiestelling
 2. Lagering
 3. Kopdiameter
 4. Benaderingswijze
 5. Systemische antibiotica
 6. Antibioticumhoudend botcement
 7. Preoperatieve dekolonisatie
 8. Routinematige follow-up

De volgende modules zijn ongewijzigd overgenomen:

 1. Gecementeerd versus ongecementeerd

De volgende modules zijn verwijderd:

 1. Resurfacing
 2. Minimaal invasieve chirurgie
 3. Maatregelen bij MRSA-dragers

De volgende modules zijn vervangen door een referentie naar andere richtlijn:

 1. Hematogene besmetting
 2. Preventie van veneuze trombose
 3. Fysiotherapie

De volgende modules zijn niet herzien vanwege een richtlijn die binnenkort wordt verwacht:

 1. Anesthesietechniek bij totale heupprothese

De volgende modules zijn toegevoegd:

 1. Patient Reported Outcome Measures (PROMs)
 2. Plaats en organisatie van fasttrack programma
 3. Organisatie van zorg voor kwetsbare ouderen
Volgende:
Indicaties en contra-indicaties