Tinnitus

Initiatief: NVKNO Aantal modules: 13

Startpagina - Tinnitus

Waar gaat deze richtlijn over? 

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met tinnitus. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Anamnese en vragenlijsten
  • Klinische diagnostiek
  • Audiologisch onderzoek
  • Beeldvormend onderzoek
  • Behandelingen en de indicaties daarvoor
  • Doorverwijzing naar Audiologisch Centrum
  • Patiënteninformatie en –begeleiding

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met tinnitus.

 

Voor patiënten

Tinnitus, oftewel oorsuizen, is geluid horen dat er niet is. Patiënten horen geluiden, zoals ruisen, piepen of fluiten. Dat geluid kan hoog zijn of laag, hard of zacht. Het kan ook een combinatie van geluiden zijn. Patiënten horen de geluiden voortdurend of bij vlagen. Andere mensen horen deze geluiden niet. Oorzaken van tinnitus zijn: langdurige blootstelling aan (te veel) lawaai, stress en afwijkingen aan het gehoororgaan, de hersenen of het kaakgewricht. Het kan ook ontstaan als bijverschijnsel van een andere aandoening of als bijwerking van bepaalde medicijnen.

Tinnitus komt voor bij ongeveer twee miljoen Nederlanders. Tien procent daarvan heeft er veel last. Bij enkele tienduizenden mensen veroorzaken de klachten psychosociale problemen. 

 

Meer informatie over tinnitus is te vinden op de websites van Thuisarts:

https://thuisarts.nl/oorsuizen

 

Meer informatie over tinnitus is ook te vinden op de website van de KNO-artsen:

www.kno.nl/index.php/patienten-informatie/oor/oorsuizen/

 

Meer informatie over tinnitus is ook te vinden op de website van de patiëntenvereniging:

www.stichtinghoormij.nl/tinnitus

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de klinisch fysici, psychologen, gedragstherapeuten en KNO-artsen. Een afgevaardigde van de patiëntenvereniging Stichting Hoormij/Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) heeft meegelezen met relevante hoofdstukken. Ook is de conceptrichtlijn voor commentaar voorgelegd aan bovenstaande patiëntenvereniging.

Volgende:
Anamnestische vragen bij tinnitus