Thymomen

Initiatief: IKNL Aantal modules: 5

Thymomen Algemeen

Epidemiologie
Jaarlijks wordt in Nederland bij 20 tot 30 patiënten de diagnose thymoom (en zeer zelden thymuscarcinoom) gesteld. Het is een zeldzame tumor met een iets hogere frequentie bij mannen dan bij vrouwen. In de 9 jaar dat de kankerregistratie in Nederland effectief is, is bij 114 mannen en bij 95 vrouwen een thymoom c.q. thymuscarcinoom gediagnosticeerd (zie tabel 1). Bij mannen wordt een thymoom gevonden vanaf 40 jaar tot bijna 80 jaar, met een gelijke verdeling over de leeftijden, bij vrouwen vanaf 35 jaar, en niet meer na 75ste jaar.
Thymomen zijn de meest voorkomende tumoren in het voorste mediastinum bij volwassenen. Het voorste mediastinum is begrensd aan de voorzijde door het sternum en aan de achterzijde door het pericard en de grote vaten. In deze ruimte kunnen thymomen, lymfomen, kiemceltumoren en ook andere tumoren gevonden worden. Na thymomen komen de lymfomen het meest voor. Ongeveer 15% van patiënten met een myasthenia gravis heeft een thymoom. Anderzijds heeft ongeveer 35% van de patiënten met een thymoom een myasthenia gravis.

Van 1989 t/m 2003 zijn er in de Landelijke Kankerregistratie 472 patiënten (d.w.z. ruim 30 patiënten per jaar) in Nederland geregistreerd.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 01-07-2007

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Consensus based

Volgende:
Diagnostiek