Thoraxdrainage

Initiatief: NVALT Aantal modules: 14

Startpagina - Thoraxdrainage

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg voor patiënten met een thoraxdrainage is. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • Aantal te gebruiken thoraxdrains na een operatie
    • Soorten postoperatieve thoraxdrainages en de diameter en ligging van deze drain
    • Drainbeleid bij bloed in de borstkas of ophoping van vocht tussen de beide longvliezen
    • Drainbeleid bij een klaplong (pneumothorax), zoals diameter en ligging van deze drain
    • Drain na een kijkoperatie met als doel de longvliezen en de long te bekijken

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een thoraxdrainage.

 

Voor patiënten

Thoraxdrainage is de medische term voor het verwijderen van vocht uit de borstkas (thorax). Tussen de longvliezen van de long en de borstwand kan vocht ophopen. Door middel van een kunststof slang (drain) wordt dit vocht verwijderd. Daarnaast worden met een medicijn de longvliezen aan elkaar 'geplakt', zodat daar niet opnieuw vocht kan ophopen.

 

Meer informatie over klaplongis te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/klaplong

 

Meer informatie over klaplong is ook te vinden op de website van het Longfonds:

https://www.longfonds.nl/klaplong

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de longartsen, chirurgen en thoraxchirurgen. Bij de totstandkoming van deze richtlijn is niet specifiek naar de mening van patiënten gevraagd. Wel is geprobeerd om in de richtlijn mede vanuit het patiëntenperspectief te redeneren.

Volgende:
1 of 2 postoperatieve thoraxdrains