Werken met therapeutische doses radionucliden

Initiatief: NVNG Aantal modules: 9

Startpagina - Werken met therapeutische doses radionucliden

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn gaat over de voorgeschreven maatregelen voor patiënten die een therapeutische dosis radionucliden hebben ontvangen, om de blootstelling van verzorger, andere personen en hun omgeving te beperken. Het betreft een herziening van de hoofdstukken 8, 9, 10 van de in 2004 ontwikkelde ‘Aanbevelingen; het werken met therapeutische doses radionucliden’ (VROM en SZW, NVNG). Stralingshygiëne binnen het ziekenhuis valt expliciet niet binnen de kaders van deze richtlijn. Bij de herziening is rekening gehouden met internationale richtlijnen (ICRP) en hernieuwde wetgeving.

 

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Ontslagnormen
  • Inhoud en duur van leefregels voor de thuissituatie
  • Inhoud en duur van maatregelen met betrekking tot toilethygiëne
  • Noodzaak voor een zogenaamde ‘vliegbrief’
  • Notificatieperiode richting andere zorgverleners
  • Periode met stralingshygiënisch maatwerk bij overlijden

De voor diagnostiek gebruikte radionucliden vallen buiten beschouwing van deze richtlijn.

 

Nieuwe aanbevelingen

Module

Publicatiedatum

Blootstelling van derden bij therapie met 89Sr

30-6-2021

Blootstelling van derden bij therapie met 90Y

30-6-2021

Blootstelling van derden bij therapie met 131I

30-6-2021

Blootstelling van derden bij therapie met 153Sm

30-6-2021

Blootstelling van derden bij therapie met 169Er

30-6-2021

Blootstelling van derden bij therapie met 177Lu

30-6-2021

Blootstelling van derden bij therapie met 186Re en 188Re

30-6-2021

Blootstelling van derden bij therapie met 223Ra

30-6-2021

* = max 5 jaar

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bedoeld voor (medisch) specialisten uit de radiofarmacie, klinische fysica, nucleaire geneeskunde en radiochemie. Daarnaast is de richtlijn ook relevant voor verwijzers, i.e. internisten, oncologen, urologen, longartsen. Gegeven de expliciete positie van de ‘Aanbevelingen’ in de Kernenergiewet vergunning is deze richtlijn ook relevant voor de overheid en stralingsbeschermingsdeskundigen in medische centra.

 

Voor patiënten

Radioactieve stoffen worden reeds vele jaren voor de behandeling van diverse aandoeningen gebruikt. Aan het gebruik van radioactieve stoffen zijn echter bepaalde wettelijke voorschriften verbonden, zeker als het om een toepassing bij patiënten gaat. Deze richtlijn gaat over de ontslagnormen en leefregels voor patiënten, behandeld met therapeutische doses radioactieve stoffen, ter reductie van de stralingsblootstelling voor derden.

 

Toepassen

Rekentool

Volgende:
Therapie met 89Sr