Stoornissen in het gebruik van alcohol

Initiatief: NVvP Aantal modules: 37

Startpagina - Stoornissen in het gebruik van alcohol

 Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met stoornissen in het gebruik van alcohol. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Wat de visie op herstel is van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol (SGA)
 2. In welke settings screening op problematisch alcoholgebruik aangewezen is
 3. Welke instrumenten geschikt zijn voor het screenen op problematisch alcoholgebruik of een SGA
 4. Welke instrumenten geschikt zijn voor de classificatie van een SGA
 5. Welke algemene diagnostische instrumenten geschikt zijn voor de diagnostiek van een SGA (en andere middelen)
 6. Welke instrumenten geschikt zijn voor het screenen op en het classificeren van psychiatrische comorbiditeit bij personen met een SGA
 7. Uit welke onderdelen de diagnostiek (incl. somatische comorbiditeit) en indicatiestelling in de intake en gedurende de behandeling van personen met een SGA dient te bestaan
 8. Welke instrumenten geschikt zijn voor monitoring en evaluatie van personen met een SGA
 9. Met welke laboratoriumtesten men acuut en chronisch alcoholgebruik kan aantonen en wat de bruikbaarheid is van deze testen in de behandeling
 10. Wat de effectiviteit is van (farmacologische) interventies in geval van intoxicatie ten gevolge van het gebruik van alcohol
 11. Wat de effectiviteit is van farmacotherapie bij de detoxificatie van personen met een SGA
 12. Wanneer ambulante dan wel klinische detoxificatie aangewezen is bij patiënten met een SGA
 13. Wat de effectiviteit en veiligheid is van farmacologische behandelingen van patiënten met een SGA
 14. Wat bekend is over de effectiviteit van gecombineerde farmacologische behandelingen (polyfarmacie) van een SGA
 15. Wat bekend is over de effectiviteit van een gecombineerde farmacologische plus psychologische behandeling ten opzichte van alleen een farmacologische of psychologische behandeling van een SGA
 16. Wats de effectiviteit is van psychologische behandelingen van een SGA
 17. Wat er bekend is over de effectiviteit van overige behandelingen die gericht zijn op abstinentie of reductie van het alcoholgebruik
 18. Wat de effectiviteit is van diverse herstelondersteunende interventies in de behandeling van patiënten met een psychiatrische stoornis en in het bijzonder van patiënten met een SGA
 19. Wat de effectiviteit is van farmacotherapie bij de behandeling van een SGA en psychiatrische comorbiditeit
 20. Wat de effectiviteit is van psychologische behandeling van een SGA en psychiatrische comorbiditeit
 21. Wat de effectiviteit is van de behandeling van een SGA bij personen met (een) comorbide middelenstoornis(sen)
 22. Wat bekend is over de vraag welke farmacologische en/of psychologische behandeling de voorkeur heeft bij welke (subgroep(en)) patiënten met een SGA en voor welk behandeldoel?
 23. Welke lichamelijke problemen kunnen ontstaan bij patiënten met stoornissen in het gebruik van alcohol zoals klachten van het zenuwstelsel, de lever, de bloeddruk, de alvleesklier, het beenmerg, bij zwangerschap, het hart, suikerziekte, de nieren en verhoogd risico op infecties (2009)

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met stoornissen in het gebruik van alcohol.

 

Voor patiënten

Stoornissen in het gebruik van alcohol is een overkoepelende term voor alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid. Alcoholmisbruik is het gebruik van alcohol op een manier die nadelig is voor de drinker. Deze nadelen kunnen bijvoorbeeld zijn dat de gebruiker ongelukken veroorzaakt of verslaafd raakt aan alcohol. Er wordt gesproken van een alcoholafhankelijkheid als een patiënt niet meer kan functioneren zonder alcohol gedronken te hebben. Er bestaat een lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid van de alcohol. Ook kan het zo zijn dat een patiënt zoveel alcohol drinkt dat zijn gezondheid en de omgeving hier last van hebben. In Nederland zijn veel mensen verslaafd aan alcohol. Ongeveer 4 procent van de mensen heeft een stoornis in het gebruik van alcohol.

 

Meer informatie over stoornissen in het gebruik van alcohol is te vinden op Thuisarts:

Ik vraag me af of ik te veel drink

 

Meer informatie over stoornissen in het gebruik van alcohol is ook te vinden op de website van de psychiaters:

http://www.nvvp.net/website/patinten-informatie/aandoeningen-/verslaving

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze Multidisciplinaite Richtlijn Stoornissen in het gebruik van Alcohol is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Voor de ontwikkeling van deze richtlijn werd een werkgroep samengesteld van afgevaardigden van:

 • Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN)
 • Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Patiëntenorganisatie Het Zwarte Gat

Voorzitter van de werkgroep was prof. dr. Arnt Schellekens (Radboud Universitair Medisch Centrum), bijgestaan door vice-voorzitter em. prof. dr. Wim van den Brink (Amsterdam Universitair Medisch Centrum). Prof. dr. Vincent Hendriks, dr. Peter Blanken en dr. Renske Spijkerman van het Parnassia Addiction Research Centre (PARC) zorgden voor de wetenschappelijke onderbouwing van de richtlijn. Het Trimbos-instituut leverde de projectleider die de totstandkoming van de richtlijn procesmatig ondersteunde.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  :

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Volgende:
Inleiding