Stemklachten

Initiatief: NVKNO Aantal modules: 19

Startpagina - Stemklachten

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met stemklachten. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Gegevens bij de anamnese die van belang zijn voor het bepalen van het beleid
  • Diagnostiek bij stemklachten door middel van kijkonderzoek en logopedisch onderzoek
  • Behandeling van stemklachten, waaronder de logopedische behandeling, zorg voor, tijdens en na een operatie, behandeling van stembandnoduli en zure oprispingen en het gebruik van corticosteroïden en antibiotica
  • Organisatie van zorg bij stemklachten

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met stemklachten.

 

Voor patiënten

De stem is van groot belang voor de communicatie. Daarom kunnen stemstoornissen het functioneren ernstig belemmeren, vooral bij mensen die voor hun beroep afhankelijk zijn van hun stem, zoals leerkrachten en zangers. Bij 85% van de patiënten die de huisarts bezoeken met klachten over hun stem, is sprake van een virale infectie of functionele oorzaak.

 

Meer informatie over stemklachten is te vinden op de website van de logopedisten en de KNO-artsen:

http://www.logopedie.nl/site/stemklachten

https://www.kno.nl/patienten-informatie/strottenhoofd/stemproblemen-bij-volwassenen/

 

Er is ook een patiënteninformatietool beschikbaar:

https://www.patienteninformatietool.nl/stemproblemen

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit KNO-artsen, longartsen en logopedisten. Het perspectief vanuit patiënten werd meegenomen door in de literatuur te zoeken aan de hand van specifieke termen hierover. 

Volgende:
Anamnese bij stemklachten