Epileptische aanvallen/status epilepticus

Initiatief: NVK Aantal modules: 2

Startpagina - Epileptische aanvallen

Voor de meest actuele aanbevelingen over status epilepticus bij kinderen wordt verwezen naar de NVN-richtlijn Epilepsie die jaarlijks wordt herzien: http://epilepsie.neurologie.nl. De meest recente flowchart/handleiding voor status epilepticus bij kinderen is op de website te vinden onder het kopje ‘vastgestelde richtlijnen’ -> ‘Status epilepticus’ -> ‘Bij kinderen’ -> ‘bijlagen’.

 

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen met een epileptische aanval. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • Welke spierverslappende/kalmerende middelen het meest effectief zijn om een epileptische aanval te doen stoppen
    • De prijs van verschillende mogelijke medicijnen
    • Welke toedieningweg de voorkeur heeft, via het wangslijmvlies, de neus of rectaal
    • Welke landelijke protocollen er zijn over dit onderwerp en welke aanbevelingen in deze protocollen worden gedaan

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met een epileptische aanval.

 

Voor patiënten

Een epileptische aanval is een tijdelijke aanval van symptomen zoals trekkingen aan armen en benen, staren, bewustzijnsverlies en/of urineverlies. Een dergelijke aanval ontstaat door teveel of ritmische activiteit in de hersenen. Een status epilepticus is een toestand van een epileptische aanval die langer dan 30 minuten duurt. Een epileptische aanval kan veel verschillende oorzaken hebben, zoals een infectie of ontsteking in de hersenen, een groot te kort aan suiker in het bloed, (hoge) koorts of vergiftiging. Ongeveer 5 procent van de mensen krijgt ooit een epileptische aanval.

 

Meer informatie over epilepsie/status epilepticus bij kinderen is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/epilepsie

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). De richtlijn is opgesteld door een kernwerkgroep, bestaande uit twee kinderartsen van het Emma Kinderziekenhuis/AMC, door werkgroepen van academisch en niet-academisch werkende kinderartsen en door een werkgroep van de NVK.

 

Volgende:
Couperen van epileptische aanval bij kinderen