Staphylococcus aureus bacteriëmie

Initiatief: NVMM Aantal modules: 15

Startpagina - Staphylococcus aureus bacteriëmie

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn betreft de diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met een S. aureus bacteriëmie.

 • Diagnostiek
  • Wat zijn prognostische factoren voor een gecompliceerd beloop van een S. aureus bacteriëmie en welke consequenties heeft dit voor het beleid rondom deze patiënten?
  • Bij welke patiënten met S. aureus bacteriëmie is een 18F-FDG-PET/CT geïndiceerd?
  • Bij welke patiënten met een positieve bloedkweek met S. aureus is een TTE geïndiceerd?
  • Bij welke patiënten met een positieve bloedkweek met S. aureus is een TEE geïndiceerd?
  • Wat is de plaats van het consult aan bed bij patiënten met een S. aureus bacteriëmie?
 • Behandeling methicillinegevoelige S. aureus bacteriëmie
  • Wat is de behandeling van een methicillinegevoelige S. aureus bacteriëmie?
  • Hoe om te gaan met patiënten met kunstmateriaal en een positieve bloedkweek met S. aureus?
  • Hoe om te gaan met patiënten met een abces en een positieve bloedkweek op S. aureus?
 • Organisatie van Zorg
  • Aan welke criteria moet een zorginstelling voldoen om bij patiënten met een S. aureus bacteriëmie een endocarditis te kunnen diagnosticeren/behandelen?
  • Aan welke criteria dient een microbiologisch laboratorium minimaal te voldoen bij de diagnose S. aureus bacteriëmie?
  • Hoe verloopt de informatiestroom en follow-up van een gediagnosticeerde S. aureus bacteriëmie?

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met S. aureus bacteriëmie, zoals artsen-microbioloog, internisten, cardiologen, kinderartsen, geriaters, chirurgen, nucleair geneeskundigen, ziekenhuisapothekers en verpleegkundigen.

 

Voor patiënten

Veel mensen dragen de bacterie Staphylococcus aureus bij zich. In Nederland zijn er ieder jaar ongeveer 3.000 patiënten waarbij de bacterie in de bloedbaan terecht komt (bacteriëmie) en een bloedbaaninfectie veroorzaakt. Dit kan levensbedreigend zijn. Het is daarom belangrijk om snel vast te stellen wanneer iemand een S. aureus bacteriemie heeft om snel te kunnen starten met de behandeling met antibiotica en soms chirurgie.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Deze richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Meerdere organisaties, waaronder IGJ, de Stichting FCIC, Sepsis en daarna, de Vereniging voor Patiënten met Parenterale Thuisvoeding en andere organisaties zijn uitgenodigd om knelpunten aan te dragen en/of om commentaar te leveren op de conceptrichtlijn.

Volgende:
Diagnostiek bij S. aureus bacteriëmie