Standpunt Heruitgifte van orale oncolytica

Initiatief: NVZA Aantal modules: 2

Startpagina - Standpunt Heruitgifte van orale oncolytica

Waar gaat deze richtlijn over?

Bij de behandeling van kanker worden ook vaak dure geneesmiddelen ingezet, waarbij ten minste 30% van de patiënten eerder stopt dan beoogd als gevolg van bijvoorbeeld bijwerkingen of onvoldoende effectiviteit van de behandeling. De helft van deze patiënten houdt medicatie over, wat leidt tot kostbare verspilling. Deze ongebruikte orale oncolytica vertegenwoordigen een grote financiële waarde en bieden daarmee, bij heruitgifte, een kans om de uitgaven aan orale oncolytica significant te reduceren en de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. In dit standpunt worden er adviezen gegeven over de heruitgifte van orale oncolytica.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij het voorschrijven, ter hand stellen en toedienen van orale oncolytica in de tweede (en derde) lijn zorg.

Voor patiënten

Bij de behandeling van kanker worden vaker ook kostbare (>€ 1000 per patiënt per jaar)  geneesmiddelen ingezet. Aangezien een groot gedeelte van de patiënten wijzigingen in de behandeling doormaken, houden veel patiënten geneesmiddelen over. Deze geneesmiddelen moeten nu volgens de officiële regels worden vernietigd. In dit standpunt beschrijven we of, en zo ja op welke wijze deze geneesmiddelen eventueel opnieuw uitgegeven kunnen worden. Het gaat hierbij specifiek om geneesmiddelen die als tablet via de mond worden ingenomen.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Dit standpunt is in 2023 opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de NVZA, NIV, NVALT, V&VN, KNMP en NFK. De ontwikkeling van het standpunt is ondersteund door het NVZA-bureau.

 

De NVZA is voornemens een Leidraad Duurzame farmaceutische specialistische zorg te ontwikkelen en heeft hier een aanvraag voor ingediend bij Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Indien gehonoreerd, dan wordt vanaf 2024 het standpunt doorontwikkeld tot een hoofdstuk in de betreffende leidraad.

 

Toepassen

Benoem en verwijs hier naar stroomdiagrammen, websites, presentaties, filmpjes etc.

 

Eventueel ook Status van de richtlijn

Indien de richtlijn (modulair) herzien wordt of is, kan je dat hier opmerken.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 27-09-2023

Laatst geautoriseerd  : 27-09-2023

Geplande herbeoordeling  : 27-09-2026

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Longkanker Nederland
Volgende:
Heruitgifte van orale oncolytica