SSRI en zwangerschap

Initiatief: NVOG Aantal modules: 10

Startpagina - SSRI en zwangerschap

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor vrouwen die SSRI’s gebruiken tijdens zwangerschap en/of de borstvoeding. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Effecten van (onbehandelde) depressieve- en angststoornissen tijdens de zwangerschap en het kraambed
  • Effecten van SSRI-gebruik in de zwangerschap op zwangerschapscomplicaties
  • Effecten van SSRI-gebruik in de zwangerschap op aangeboren afwijkingen bij het kind
  • Effecten van SSRI-gebruik in de zwangerschap op het kind op korte en lange termijn
  • SSRI-gebruik en borstvoeding
  • Effecten van stoppen met SSRI-gebruik tijdens of na de zwangerschap en de kans op terugval naar de psychiatrische ziekte
  • Organisatie van de zorg rondom SSRI-gebruik in de zwangerschap

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor vrouwen die SSRI’s gebruiken tijdens zwangerschap en/of de borstvoeding.

 

Voor patiënten

SSRI staat voor selectieve serotonine heropname-remmer. Dit zijn medicijnen die worden gebruikt bij de behandeling van verschillende psychiatrische aandoeningen, onder andere depressies en angststoornissen. Van alle zwangere vrouwen gebruikt 2 tot 3 procent SSRI’s. SSRI´s kunnen het kind bereiken via de moederkoek of de borstvoeding (lactatie). Dit kan complicaties bij het kind geven. Eén op de drie kinderen heeft daar last van, met name als de moeder in de tweede helft van de zwangerschap SSRI’s gebruikt. Aan de andere kant kan stoppen of niet beginnen met SSRI’s het risico van een onbehandelde depressie of angststoornis bij de vrouw vergroten.

 

Bij aanverwante informatie is een patiëntenfolder te vinden.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de gynaecologen, psychiaters en kinderartsen. In de beginfase is een knelpuntenanalyse gedaan door middel van een groepsinterview met een patiëntengroep (focusgroep) van vrouwen die SSRI’s gebruikten of hadden gebruikt tijdens zwangerschap en/of borstvoeding.

Volgende:
Geen SSRI depressie angst zwangerschap