Somatische oorzaken afwijkend voedingsgedrag

Initiatief: NVK Aantal modules: 27

Startpagina - Somatische oorzaken afwijkend voedingsgedrag

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen met afwijkend voedingsgedrag met een somatische oorzaak. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • Vaststellen van de voedingstoestand bij kinderen met afwijkend voedingsgedrag
    • Signaleren van afwijkend voedingsgedrag bij kinderen
    • Alarmsymptomen die kunnen wijzen op een lichamelijke oorzaak van afwijkend voedingsgedrag
    • Afwijkende groei- en voedingstoestand bij kinderen
    • Niet-somatische symptomen van afwijkend voedingsgedrag bij kinderen

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met afwijkend voedingsgedrag met een somatische oorzaak.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit huisartsen, maag-darm-leverartsen, KNO-artsen, diëtisten en jeugdartsen.

 

Voor patiënten

Voedingsgedrag is het gedrag dat vertoond wordt tijdens het innemen van voedsel tot en met de vertering ervan. Door afwijkend voedingsgedrag kan de groei, gezondheid en/of ontwikkeling van het kind in gevaar komen. Licht tot matig afwijkend voedingsgedrag komt vaak voor bij 25 tot 45 procent van de gezonde, normaal ontwikkelende jonge kinderen. Ernstig afwijkend voedingsgedrag treedt vooral op bij kinderen met psychomotorische beperkingen en chronische ziekten. Afwijkend voedingsgedrag kan lichamelijke (somatische) of psychische oorzaken hebben.

 

Bij aanverwante informatie staat een link naar de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie:

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/  

 

 

Volgende:
Vaststellen voedingstoestand afwijkend gedrag