Slaapproblemen bij acuut opgenomen ouderen

Initiatief: NIV Aantal modules: 4

Startpagina - Slaapproblemen bij acuut opgenomen ouderen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor ouderen die acuut zijn opgenomen en slaapproblemen hebben. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • Diagnostiek naar de oorzaken en ernst van slaapproblemen bij oudere patiënten die acuut in het ziekenhuis of verpleeghuis zijn opgenomen
    • Medicamenteuze en niet-medicamenteuze  interventies voor acuut opgenomen oudere patiënten die nieuwe of verergerende slaapproblemen hebben

 

Voor wie is de richtlijn bestemd?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij acuut opgenomen ouderen met slaapproblemen. Ook voor andere zorgverleners in ziekenhuis en verpleeghuis kan deze richtlijn nuttig zijn.

 

Voor patiënten

Bij oudere patiënten die acuut in het ziekenhuis of verpleeghuis worden opgenomen, kunnen slaapproblemen ontstaan of kunnen bestaande slaapproblemen verergeren. Daarom moet bij opname van oudere patiënten gevraagd worden naar het optreden van slaapproblemen, het gebruik van geneesmiddelen die de slaap mogelijk beïnvloeden, en een eventueel delier in het verleden.

 

Bij aanverwante informatie staat een samenvatting van de richtlijn voor patiënten.

 

Meer informatie over slaapproblemen is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/slaapproblemen

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de internisten, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen.

 

Volgende:
Diagnostiek alvorens diagnose slaapproblemen