Signalering kindermishandeling

Initiatief: NVK Aantal modules: 9

Startpagina - Signalering kindermishandeling

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op de ondersteuning van professionals die werkzaam zijn in de spoedeisende medische zorg, bij de signalering van kindermishandeling. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De screeningsinstrumenten die beschikbaar zijn voor de signalering van kindermishandeling in de spoedeisende zorg.
  • De betrouwbaarheid van de screeningsinstrumenten en de toegevoegde waarde van aanvullend lichamelijk onderzoek.
  • De waarde van scholing van zorgprofessionals in het herkennen van kindermishandeling.
  • Algemene kenmerken en specifieke letsels/klachten die verband kunnen houden met kindermishandeling.
  • Communicatie met kinderen en ouders bij een vermoeden op kindermishandeling.
  • Het duiden van het letsel en het hiervoor inzetten van forensisch medisch deskundigen.
  • De veiligheid van het kind waarborgen en de rol hierin van Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling).
  • De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind bij een vermoeden op kindermishandeling.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor alle kinderen die zich presenteren in de spoedeisende medische zorg.

 

Voor patiënten

Kinderen kunnen voor spoedeisende medische zorg in Nederland terecht bij een huisartsenpost (HAP) en op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen. Dit zijn belangrijke locaties voor de signalering van kindermishandeling. Fysieke kindermishandeling komt relatief meer voor bij kinderen die zich melden op de SEH dan in de algemene bevolking. Tevens presenteren kinderen zich verhoudingsgewijs vaker in de spoedzorg dan overdag bij de huisarts. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft sinds 2011 de signalering van kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg verplicht gesteld. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende screeningsinstrumenten. Naar schatting komt kindermishandeling in Nederland bij 34 op de 1000 kinderen voor.

 

Meer informatie over signalering van kindermishandeling is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/kindermishandeling-0

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de kinderartsen, kinderchirurgen, jeugdartsen, vertrouwensartsen, spoedeisende hulp artsen, kinderverpleegkundigen, huisartsen, forensisch artsen en epidemiologen. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door medewerking van ‘De Jongerentaskforce, aanpak van geweld tegen kinderen’aan de richtlijn.

 

 

 

Volgende:
Screeningsinstrumenten kindermishandeling