Sepsis fase 1

Initiatief: NIV Aantal modules: 6

Startpagina - Sepsis fase 1

Waar gaat deze richtlijn over?

Het doel van de richtlijn is om een discipline overstijgende evidence-based richtlijn te ontwikkelen, gericht op de vroegtijdige herkenning, diagnose, (initiële) behandeling en monitoring, nazorg en revalidatie van patiënten met (dreigende) sepsis.

 

De ontwikkeling van deze richtlijn wordt gefaseerd doorlopen. Fase 1 is opgeleverd en fase 2 en 3 worden in 2021 verwacht. In de eerste fase van deze richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Vroege herkenning van (dreigende) sepsis
  • Rol van biomarkers bij verdenking sepsis
  • Optimale modus van zuurstoftoediening of beademing
  • Type resuscitatievloeistof
  • Parameters om vochttoediening te sturen

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten met (dreigende) sepsis in ziekenhuizen.

 

Voor patiënten

Sepsis is een ernstig verlopende ziektebeeld door een infectie. Het lichaam reageert heel heftig op een infectie. Sepsis is een levensbedreigende aandoening. Een snelle behandeling in het ziekenhuis is nodig. Informatie over sepsis is te vinden op de website van Thuisarts via de volgende link: https://www.thuisarts.nl/sepsis.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Internisten Vereniging. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de internisten, intensivisten, SEH-artsen, anesthesiologen, chirurgen, longartsen, arts-microbiologen, verpleegkundig specialisten, klinisch geriaters, neurologen en urologen. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de patiëntenvereniging Stichting Family and Patient Centered Intensive Care / IC connect ten aanzien van communicatie met de patiënt. Daarnaast is de richtlijn ter commentaar opgestuurd naar Stichting Family and Patient Centered Intensive Care / IC connect.

Volgende:
Vroege herkenning van (dreigende) sepsis