Schouderprothese

Initiatief: NOV Aantal modules: 19

Startpagina - Schouderprothese

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten die in aanmerking komen voor electieve plaatsing van een schouderprothese. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Indicaties en contra-indicaties voor plaatsing van een schouderprothese.
  • Diagnostiek voor plaatsing van een schouderprothese.
  • De verschillende types schouderprothese per pathologie.
  • Chirurgische technieken.
  • Postoperatieve fysiotherapie.
  • De invloed van patiëntverwachtingen.
  • Patiëntvoorlichting en communicatie.
  • De organisatie van zorg rondom patiënten met een schouderprothese.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg rondom een electieve schouderprothese.

 

Voor patiënten

Eén op de vijf Nederlanders heeft weleens last van de schouder. Conservatieve behandeling kan verlichting van de klachten geven. Bij onvoldoende verbetering, kan op indicatie plaatsing van een schouderprothese worden overwogen. Het doel is om de pijn te verminderen en de beweging van de schouder te verbeteren. In Nederland worden per jaar circa 3000 primaire schouderprothesen geplaatst. Er zijn verschillende soorten prothesen, zoals de reguliere anatomische prothese, de omgekeerde prothese en de hemiprothese. De keuze van de prothese is afhankelijk van de aandoening en andere kenmerken van de patiënt. In 2019 was ongeveer 75% van de geplaatste prothesen een omgekeerde schouderprothese, 20% een anatomische schouderprothese en 5% een halve schouderprothese.

 

Meer informatie:

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de orthopedisch chirurgen, radiologen en fysiotherapeuten na het raadplegen van alle stakeholders om knelpunten te inventariseren. Er werd aandacht besteed aan het patiëntperspectief door vertegenwoordiging in de werkgroep van de patiëntenorganisaties ReumaNederland en Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland. Daarnaast is de richtlijn ter commentaar voorgelegd aan Patiëntenfederatie Nederland.

 

Toepassen

Er is een presentatie (link) beschikbaar die een overzicht geeft van de belangrijkste punten van de richtlijn.

Volgende:
Indicatiestelling