Schizofrenie

Initiatief: NVvP Aantal modules: 104

Startpagina - Schizofrenie

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met schizofrenie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Diagnostiek
  • Biologische behandelingen
  • Psychosociale interventies
  • Zorg, begeleiding en ervaringsdeskundigheid
  • Maatschappelijke participatie/rehabilitatie
  • Zorgorganisatie bij behandeling schizofrenie

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met schizofrenie.

 

Voor patiënten

Schizofrenie is een ernstig invaliderende psychiatrische stoornis. Patiënten die lijden aan schizofrenie maken een langdurende psychose of meerdere psychosen door. Een psychose is een psychische aandoening, waarbij de patiënt het normale contact met de werkelijkheid kwijt is. Kenmerkende symptomen die tijdens een psychose optreden zijn: wanen, hallucinaties, onsamenhangende spraak of bizarre bewegingsstoornissen (katatonie). Daarnaast treden verschijnselen op als angst, depressie, opwinding en agressiviteit.

Bij schizofrenie vertonen patiënten ook symptomen in de periodes tussen de psychosen. Het gaat dan om symptomen zoals spraakarmoede (korte zinnen met een minimum aan woorden), initiatiefverlies, verminderd gevoelsleven, sociale teruggetrokkenheid, traag denken en bewegen, en stoornissen in concentratie, geheugen en planning.

Bij 10 tot 20 procent van de bevolking komen wel eens psychotische of psychoseachtige verschijnselen voor.  Vaak hoeven deze mensen geen behandeling. Er is pas sprake van schizofrenie als een patiënt langdurig slecht functioneert, waardoor behandeling nodig is. Het aantal patiënten met schizofrenie in Nederland wordt geschat op 120.000.

 

Bij aanverwante informatie op deze website staat een link naar een patiëntenversie van deze richtlijn.

 

Meer informatie over schizofrenie is te vinden op de website van de psychiaters:

http://www.nvvp.net/website/patinteninformatie/aandoeningen-/schizofrenie/

 

Meer informatie over schizofrenie is ook te vinden op websites van patiëntenverenigingen:

http://www.anoiksis.nl/psp/wat-is-het/schizofrenie-en-psychose-voorkomen-en-beloop/

https://www.ypsilon.org/alles_over_schizofrenie

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie(NVvP). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de huisartsen, psychiaters, ziekenhuisapothekers, verzorgenden, verpleegkundigen, bedrijfsartsen, psychologen, neuropsychologen, ergotherapeuten en verzekeringsartsen.

 

Volgende:
Diagnostiek van schizofrenie