Safe use of contrast media - part 2

Initiatief: NVvR Aantal modules: 13

Startpagina -Safe use of contrast media - part 2

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn beschrijft hoe contrastmiddel voor beeldvormend onderzoek veilig toegediend kan worden aan patiënten.

In de richtlijn wordt ingegaan op vier aspecten van het veilig toedienen van contrastmiddelen

  1. Overgevoeligheidsreacties na contrasttoediening
  2. Veilig gebruik van gadolinium houdende contrastmiddelen
  3. Veilige injectie van contrastmiddelen via centrale catheters en ports
  4. Contrastmiddel extravasatie

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bedoeld voor alle artsen, die werkzaam zijn in het ziekenhuis en die beeldvormend onderzoek, al dan niet met een interventie, met contrastmiddel aanvragen of uitvoeren.

 

Voor patiënten

Deze richtlijn beschrijft de zorg voor patiënten die een beeldvormend onderzoek krijgen, waarbij contrastmiddel wordt toegediend. De richtlijn is bedoeld voor volwassen (>18 jaar) patiënten. Het gaat om contrastmiddelen die via een infuus worden ingespoten in de bloedvaten voor röntgenonderzoek, vaatonderzoek of vaatbehandeling.

Wanneer contrastmiddel in de bloedvaten komt, kan een kleine groep patiënten overgevoelig reageren op het contrastmiddel. Deze richtlijn beschrijft hoe een dergelijke reactie moet worden behandeld. Er wordt ook beschreven wat voor voorzorgsmaatregelen patiënten moeten krijgen, wanneer zij eerder een overgevoeligheidsreactie na contrastmiddel hebben gehad, maar nu opnieuw onderzoek met een contrastmiddelen moeten krijgen.

Er wordt in de richtlijn ook aandacht besteed aan voorzorgsmaatregelen voor een speciaal type contrast dat voor MRI-scans wordt gebruikt: gadoliniumhoudend contrast.

In de richtlijn wordt beschreven hoe contrastmiddelen veilig kunnen worden toegediend, wanneer een patiënt al een toegang tot de bloedvaten heeft, bijvoorbeeld een centrale catheter.

Tenslotte beschrijft deze richtlijn ook hoe patiënten moeten worden behandeld, wanneer er per ongeluk contrastmiddel buiten de bloedvaten terechtkomt.

 

Thuisarts

https://www.thuisarts.nl/overgevoelig-voor-contrastmiddel

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie heeft een nieuwe set richtlijnen op het gebied van veiligheid van contrastmiddelen geprioriteerd als een belangrijk onderwerp van kwaliteitsbeleid. Reden hiertoe is dat er recentelijk veel onderzoeken zijn gepubliceerd op het gebied van veiligheid van het toedienen van contrastmiddelen. Het streven is om drie richtlijnen te publiceren over dit onderwerp, waarvan dit het tweede deel is.

 

Toepassen

Voor deze richtlijn zijn er strooomschema’s ontwikkeld waarin wordt beschreven:

  • hoe een acute overgevoeligheidsreactie na contrasttoediening moet worden behandeld
  • hoe zorgverleners moeten handelen bij patiënten die eerder een overgevoeligheidsreactie na een contrastmiddelen hebben gehad, en bij wie nu opnieuw een beeldvormend onderzoek met contrastmiddel geïndiceerd is
  • hoe contrastmiddelen veilig kunnen worden geïnjecteerd via centrale catheters en ports
Volgende:
Management of acute hypersensitivity reactions