Reumatoïde Artritis (RA)

Initiatief: NVR Aantal modules: 8

Startpagina - Reumatoïde Artritis (RA)

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op het verkrijgen van uniform en optimaal beleid ten aanzien van de medicamenteuze behandeling van RA. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Optimale behandelstrategie bij reumatoïde artritis
  • Behandeling met conventional synthetic DMARDs
  • Behandeling met glucocorticoïden
  • Behandeling met biological DMARDs
  • Behandeling met targeted synthetic DMARDs
  • Behandeling met biosimilars
  • Besluitvorming in de spreekkamer
  • Aandachtspunten voor de eerste lijn
  • De rol van de verpleegkundige

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners, zoals artsen en verpleegkundigen, die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met RA.

 

Voor patiënten

Bij reumatoïde artritis (RA) ontstaan gewrichtsontstekingen. Het is een auto-immuunziekte: je afweersysteem keert zich tegen je eigen lichaam. Reumatoïde artritis kan sluipend beginnen of plotseling ontstaan. RA is een chronische aandoening en verloopt wisselend: perioden waarin je (veel) last hebt van gewrichtsontstekingen wisselen af met perioden waarin je weinig of geen gewrichtsontstekingen hebt. Reumatoïde artritis komt op alle leeftijden voor, vaker bij vrouwen dan bij mannen.

Het ziektebeeld reumatoide artritis wordt ook beschreven op thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/reumato%C3%AF-artritis

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de huisartsen, verpleegkundigen, en ziekenhuisapothekers.

Volgende:
Optimale behandelstrategie