Radiotherapie patiënten met ICD/Pacemaker

Initiatief: NVRO Aantal modules: 5

Startpagina - Radiotherapie patiënten met ICD/Pacemaker

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een ICD of pacemaker die bestraling moeten ondergaan. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • De mogelijke risico’s van bestraling op schade aan ICD’s of pacemakers
    • De gevolgen voor de patiënt
    • De beste werkwijze bij patiënten met een ICD of pacemaker die bestraald gaan worden  

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een ICD of pacemaker die bestraling moeten ondergaan.

 

Voor patiënten

ICD is de Engelse term voor Implanteerbare Cardioverter Defibrillator. ICD’s en pacemakers zijn kleine apparaatjes die onder de huid op de borstkas kunnen worden geplaatst. Via geleidingsdraden zijn de apparaatjes verbonden met het hart en wordt informatie doorgegeven. Als het hartritme te langzaam, te snel of onregelmatig is kan een ICD of pacemaker elektrische schokjes geven en het hartritme zo doen herstellen. In Nederland hebben ongeveer 80.000 patiënten een pacemaker en 30.000 een ICD. Radiotherapie, ook wel bestraling genoemd, is een veel toegepaste behandeling bij kanker. Jaarlijks worden ongeveer 400 patiënten met een ICD of pacemaker bestraald.

 

Meer informatie over bestraling is te vinden op kanker.nl:

https://www.kanker.nl/organisaties/bestraling

 

Meer informatie over ICD’s is te vinden op de website van de patiëntenorganisatie:

http://www.stin.nl/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit  de radiotherapeuten, cardiologen en klinisch fysici. Bij deze richtlijn is er in de beginfase van de richtlijnontwikkeling een knelpuntenanalyse door middel van een groepsinterview met patiënten gedaan.

Volgende:
Risico’s radiotherapie CIED