Radiologische diagnostiek bij de acute trauma-opvang van kinderen

Initiatief: NVvR Aantal modules: 10

Startpagina - Radiologische diagnostiek bij de acute trauma-opvang van kinderen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn beschrijft wat volgens de huidige maatstaven de beste procedure is van radiologische diagnostiek bij de acute trauma-opvang van kinderen (<16 jaar) met potentieel meervoudig of levensbedreigend letsel. De richtlijn bestaat uit 7 modules:

 • Standaard beeldvorming: Wat is de minimale standaard beeldvorming?
 • Indicaties voor CT-thorax: Wat is een indicatie voor een CT-thorax?
 • Indicaties voor CT-abdomen: Wat zijn de indicaties voor een CT-abdomen na buiktrauma?
 • Beeldvorming schedel en hersenen: Wanneer dient er een CT van de hersenen in de initiële diagnostiek verricht te worden?
 • Beeldvorming cervicale wervelkolom: Welke type beeldvorming is geïndiceerd voor het uitsluiten van cervicale wervelkolom letsel?
 • Beeldvorming thoracale en lumbale wervelkolom: Wat zijn de indicaties voor beeldvorming van de thoracale of lumbale wervelkolom (TWK/LWK)?
 • Split-bolus techniek: Wat zijn de indicaties voor beeldvorming van de thoracale of lumbale wervelkolom (TWK/LWK)?

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle leden van beroepsgroepen die betrokken zijn bij de opvang van pediatrische trauma patiënten.

 

Voor patiënten

Deze richtlijn gaat over kinderen <16 jaar die een ongeluk hebben gehad en ernstig gewond zijn. Bijvoorbeeld door een val, ongeluk, brand, explosie of geweld. Een kind dat ernstig gewond en misschien in levensgevaar is, moet snel worden geholpen. De richtlijn helpt daarbij door te beschrijven hoe deze kinderen moeten worden onderzocht met beeldvorming, zoals een röntgenfoto of een CT-scan. Door snelle en juiste beeldvorming kan schade in het lichaam snel gevonden en behandeld worden. Ook helpt de richtlijn om geen onnodige beeldvorming te doen. Dit scheelt tijd en stralingsdosis. Op www.thuisarts.nl staat informatie voor patiënten over beeldvorming, zoals een röntgenfoto of een CT-scan. Specifieke informatie over wat er gebeurt wanneer een kind een ongeluk heeft gehad en naar het ziekenhuis wordt gebracht is te vinden via: 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Deze richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Radiologie. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de radiologen, chirurgen, spoedeisende hulp artsen, klinisch fysici, neurologen, orthopeden en kinderartsen en met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Ook is er rekening gehouden met patiëntenperspectief door input van Stichting Kind en Ziekenhuis.

 

Toepassen

Bij de richtlijn is een stroomschema opgesteld dat kan worden gebruikt om te bepalen welke radiologische diagnostiek bij de acute trauma-opvang van kinderen is geïndiceerd. Zie hiervoor de bijlage van de richtlijn.

 

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-03-2022

Laatst geautoriseerd  : 01-03-2022

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
Volgende:
Standaard beeldvorming