PSA bij kinderen op locaties buiten de OK

Initiatief: NVA / NVK Aantal modules: 65

Startpagina - PSA bij kinderen op locaties buiten de OK

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste PSA is bij kinderen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Voorwaarden voor het toedienen van PSA bij kinderen, zoals selectie van patiënten die hiervoor in aanmerking komen, nuchter zijn, toestemming van de patiënt en/of van de ouders/verzorgers (informed consent) en de juiste vaardigheden van de behandelaar
  • Uitvoering van PSA bij kinderen
  • Monitoring tijdens de PSA en de daarop volgende ontwaakfase, bewaking van het bewustzijn (sedatiediepte) en het gebruik van pijnscores tijdens de PSA bij kinderen
  • Bewaking tijdens de ontwaakfase (recovery)
  • Behandeling en handelingen tijdens de PSA
  • Procedures tijdens de PSA bij kinderen
  • PSA bij kinderen op een spoedeisende hulp en in de kindertandheelkunde

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die te maken hebben met PSA bij kinderen.

 

Voor patiënten

PSA staat voor Procedurele Sedatie en/of Analgesie. Sedatie betekent het verlagen van het bewustzijn tot een zodanig niveau dat de patiënt zich slaperig voelt, minder goed wekbaar wordt of het bewustzijn geheel of gedeeltelijk verliest. Dit gebeurt door het toedienen van slaapmedicatie of rustgevende medicatie (sedativa). Analgesie betekent het toedienen van pijnstillende middelen (analgetica). PSA heeft tot doel een medische verrichting optimaal comfortabel te laten verlopen en daarmee maximaal te laten slagen.

 

Bij aanverwante informatie staat een link naar de patiëntenversie van deze richtlijn.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de kinderartsen, anesthesiologen, SEH-artsen, verpleegkundigen, kinderneurologen, radiologen, orthopedagogen, nurse practitioners, tandartsen en anesthesiemedewerkers. In de commissie was ook de Vereniging Kind en Ziekenhuis vertegenwoordigd.

Volgende:
Randvoorwaarden toedienen PSA bij kinderen