Proximale femurfracturen

Initiatief: NOV / NVVH Aantal modules: 37

Startpagina - Proximale femurfracturen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een gebroken heup. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Diagnostiek en classificatie
  • Patiëntprofielen voor de verschillende behandelingen
  • Optimale chirurgische techniek
  • Operatieve behandeling van een heupfractuur
  • Conservatieve behandeling van een heupfractuur
  • Revalidatie en oefentherapie
  • Medicatie tegen osteoporose
  • Pre- en postoperatieve handelingen
  • Tijd tot operatie
  • Concentratie van zorg
  • Anesthesiologisch beleid

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een gebroken heup.

 

Voor patiënten

Een proximale femurfractuur wordt ook wel een gebroken heup genoemd. Het heupgewricht bestaat uit een kop en een kom. De heupkom is een onderdeel van het bekken. De heupkop zit via de nek (dijbeenhals) vast aan het dijbeenbot. Bij een gebroken heup zit de breuk soms in de dijbeenhals, soms net een paar centimeter daaronder. Het woord proximaal wijst er op dat de breuk in een deel van het dijbeen zit dat dicht bij het middelpunt van het lichaam ligt.

Een gebroken heup ontstaat meestal door een val. Deze breuk komt vaak voor bij ouderen, maar ook jonge mensen kunnen een heup breken. De diagnose wordt gesteld na het maken van een röntgenfoto. Een gebroken heup heeft vaak grote gevolgen voor de onafhankelijkheid van de patiënt. De helft van de patiënten blijft in meer of mindere mate beperkt in zijn of haar mobiliteit en het uitvoeren van de alledaagse bezigheden.

 

Meer informatie over proximale femurfractuur is te vinden op de website van de traumachirurgen:

http://www.trauma.nl/pub/letsel/gebroken-heup of www.ongevalstichting.nl

 

Meer informatie over een gebroken heup is te vinden op Thuisarts:

Gebroken heup | Thuisarts.nl

 

Indien u voor een gebroken heup een kunstheup moet krijgen, zie:

https://www.zorgvoorbeweging.nl/pijn-aan/heup/gebroken-heup/

 

Meer informatie over botbreuken is te vinden op Thuisarts:

http://thuisarts.nl/botbreuken-en-botontkalking

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH) en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de traumachirurgen, orthopedisch chirurgen, anesthesiologen, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Een patiëntenpanel vanuit Patiëntenfederatie NPCF zorgde voor de inbreng van patiënten bij de totstandkoming van de richtlijn.

Volgende:
Diagnostiek proximale femurfractuur